Do kraja godine nova transformatorska stanica u Živinicima: Vrijednost projekta 6 miliona KM

Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković sa saradnicima održao je radni sastanak sa predstavnicima Elektroprenosa. Tema sastanka bila je izgradnja nove transformatorske stanice s priključnim dalekovodom u općini Živinice.

Ovom prilikom, razgovarano je o jačanju elektroenergetskih kapaciteta za potrebe lokalne zajednice, odnosno o izgradnji nove transformatorske stanice, čijom realizacijom će se u narednih 50 godina obezbjediti kvalitetnije napajanje u niskonaponskoj mreži. Njenom izgradnjom stvorit će se veći kapaciteti električne energije što će dati mogućnost i za nove priključke.

Prema riječima predstavnika Elektroprenosa projekat bi se trebao realizovati do kraja naredne godine, a ukupna vrijednost navedene investicije je oko 6 miliona KM.

Područje PJD Živinice napaja se iz četiri transformatorske stanice: Živinice I, Živinice II, Ljubače i Dubrave. U posljednjih nekoliko godina vidljiv je stalni rast potrošnje na ovom području, gdje zabilježeno opterećenje iznosi više od 60% instalisane snage tipske transformatorske stanice za područja sa jednom transformatorskom stanicom.

S obzirom na dostignute najveće nivoe opterećenja transformatorskih stanica, te prognoziranim porastom potrošnje konzuma Općine Živinice, nameće se potreba izradnje nove TS 110/35/10(20)kV. U prilog potrebi izgradnje nove TS ide i činjenica da u dijelu konzuma koji se napaja iz TS Živinice II preko 10 kV odvoda Kovači, Toplice i Kuljan vladaju loše naponske prilike. Prema prijedlogu JP EP BiH, lokacija buduće TS 110/35/10(20) kV Živinice bi bila na lokaciji postojeće TS 35/10/kv Živinice II.

U 2019. godini kada se planira ulazak u pogon nove TS, njeno opterećenje bi prema prognozi JP EP BiH iznosilo 21MW.

Uvođenjem transformacije na mjestu postojeće TS Živinice 2 omogućio bi se prelazak pripadajuće SN mreže na 20kV nivo i rješavanje loših naponskih prilika. Izgradnjom ove TS i optimizacijom uklopnog stanja distributivne mreže dodatno bi se rasteretile i druge transformatorske stanice.

”Građani Općine Živinice već duži niz godina imaju problem sa naponom u mreži, naime postoji mreža koja nije bila dovoljna da poboljša napon struje u domaćinstvima za potrebe građana naše lokalne zajednice. Iz tog razloga već šest mjeseci pregovamo sa predstavnicima Elektroprijenosa u vezi ovog problema, nakon čega su oni odlučili uložiti šest miliona u Općinu Živinice, kako bi našim građanima poboljšali napon na mreži. Općina Živinice mora riješiti imovinsko-pravne odnose, mora se uključiti u pravljenje projekta koji će biti prisutan, gdje ćemo fizički obići kompletnu mrežu, kompletan dalekovod koji će proći po ovoj liniji. Dakle, radi lakšeg završetka projekta moramo ići istom linijom da ne bi došlo do ponovnih troškova i nemogućnosti realizacije projekta. Ono što je bitno da će projekat biti najdalje za dvije godine završen i građani će imati riješen napon za narednih pedeset godina u Općini Živinice”, istakao je načelnik Općine Živinice.

(Nezavisni.ba)