Dječiji dodatak od 103 KM izjednačen u FBiH – Podnošenje zahtjeva od devetog oktobra

Početkom jula tekuće godine na snagu je stupio Zakon o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, a njegova primjena bit će vidljiva početkom iduće sedmice, odnosno od devetog oktobra. U prevodu, to znači da će tek od ponedjeljka biti moguće podnositi zahtjeve Centrima za socijalni rad. Prema novom zakonu iznos dječijeg dodatka izjednačen je u Federaciji BiH.

“ Stupanjem na snagu ovog Zakona propisana su dva oblika prava, i to pravo na dječiji dodatak i pravo na novčanu pomoć nezaposlenim majkama porodiljama”, kazala je Larisa Đonlić, diplomirana pravnica u Službi pravnih i općih poslova u JU Centar za socijalni rad Tuzla.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvajanjem ovog Zakona utvrdila je i svojih 12 amandmana kojima se zapravo unaprijedio raniji Zakon, a s druge strane značajno su ublaženi kriteriji za ostvarivanje prava.

Usvajanjem Zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji BiH, djeca iz porodica slabijeg imovinskog stanja i socijalno ugroženih porodica, umjesto dosadašnjih 59 KM, imat će pravo na dječiji dodatak u iznosu od 103 KM.

Kada je u pitanju dječiji dodatak određeno je pomenutim Zakonom da će njegova visina iznositi 19 posto najniže plate u FBiH. Pravo na dječiji dodatak mogu ostvariti djeca koja u skladu sa ovim odredbama ispunjavaju uslove do navršenih 18 godina života”, istakla je za RTV Slon Đonlić.

Također, pravo na dječiji dodatak imaju i djeca sa teškim ili težim oboljenjima, ali koja su nastupila do navršene 18. godine života, ili za vrijeme redovnog školovanja. Prema procjenama, ovim zakonom bit će obuhvaćeno oko 80.000 djece u Federaciji BiH.

Kako je istakao federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, zakon garantuje da će se dječiji dodatak povećavati godišnje kako bude dolazilo do redovnog usklađivanja najniže plate što je osigurano nedavno usvojenom uredbom Vlade Federacije BiH.

” To u praksi znači da za ostvarenje ovog prava mjesečna primanja po članu porodice neće moći iznositi više od 40 posto najniže plate, što je trenutno 217,20 KM. Na primjer, da bi se ostvarilo pravo na dječiji dodatak, prihod tročlanog domaćinstava ne može biti veći od 651,6 KM, četveročlanog od 868,8 ili petočlanog od 1.086 KM. Procijenjeno je da će ovim zakonom svako dijete u Federaciji BiH koje dolazi iz socijalno ugrožene porodice do svoje 18. godine dobiti oko 25.000 KM pomoći”, kazao je Vesko Drljača, federalni ministar rada i socijalne politike. 

Ovim Zakonom u jednak pravni položaj stavljene su i sve nezaposlene porodilje, odnosno ukoliko se nalaze na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje ili su na redovnom školovanju. Prema riječima federalnog ministra prvi put se propisuje da ove naknade ne mogu biti niže od 55 posto najniže plate u Federaciji BiH.

” Mjesečna naknada za ovu vrstu prava iznosit će 55 posto najniže plate u Federaciji utvrđene u skladu sa odredbama Zakona o radu, a isplaćuje se u periodu od 12 mjeseci (oko 298 KM mjesečno). Ovo pravo bi se finasiralo na kantonalnom nivou, pod uslovima utvrđenim federalnim propisima. Za realizaciju navedenih prava potrebno je izdvojiti 32.541.600 KM za novačnu pomoć za oko 9.100 neuposlenih porodilja”, dodaje Drljača.

Oko 614 korisnika koji su ostvarili pravo na dječiji dodatak imat će pravo samo na još jednu novčanu naknadu do kraja oktobra prema starom Zakonu, a jedna od novina koja prati Zakon o materijalnoj podršci porodicama sa djecom jeste da će se pravo na dodatak primjenjivati odmah nakon podnošenja zahtjeva.

“ LOsobe koje u skladu sa Zakonom budu ispunjavala uslove da im se prizna dječiji dodatak, pravo će im biti priznato od dana podnošenja zahtjeva, što je drugačije u odnosu na Zakon koji je bio ranije, odnosno pravo je bilo primjenjivano od narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva”, navodi Larisa. 

Ovaj zakon ima socijalnu i ekonomsku komponentu, i predstavlja ulaganje u ljudske resurse, naročito u situaciji sve manjeg rađanja djece i odlaska mladih porodica u inostranstvo. Jedna od najvećih prednosti jeste što će sva djeca imati ista prava, a tek u narednom periodu vidjet će se i sve ostale prednosti novog, u odnosu na prethodni Zakon.

(rtvslon.ba)