Diskriminacija žena najizražajnija u poljima zapošljavanja: Često ne prepoznaju diskriminaciju

Prevencija diskriminacije na osnovu spolova bila je tema održanog antidiskriminacijskog foruma u Tuzli. Ovo je bila prilika da svi učesnici budu informisani o Zakonu o zabrani diskriminacije, osnovnim ljuskim pravima i slobodama koji mogu biti predmet diskriminacije, najčešćimm oblicima diskriminacije kao i ostvarivanje zaštite ako do diskriminacije dođe.

Diskriminacija žena u odnosu na muškarce, jedan je od problema bh. društva. Najviše je izražena u poljima zapošljavanja i rada, posebno kada se radi o mladim djevojkama.

“Puno manji broj žena je zaposlen nego muškaraca, žene imaju većih problema pri nalaženju zaposlenja. Djevojkama se još postavljaju pitanja da li planirate porodicu.. traži im se da potpišu ugovore da neće ostati trudne u naredne tri godine, a ako ostanu dobijaju otkaz” – kazala je Selma Mustačević, koordinatorica gender projekata Udruženje „Amica Educa“.

Veliki problem prestavlja što većina žena ne prepoznaje diskriminaciju, a i ako je prepozna, u većini slučajeva nemaju hrabrosti da reaguju na nju, odnosno da je prijave.

“Žene ne da nisu hrabre, one nisu upoznate sa oblicima diskriminacije, šta je osnova i kako se diskriminacija dokazuje. Naravno i da postoji strah i od gubitka posla, od daljih problema koje istupanje može da izazove. To je roblem. Žrtve ne znaju i dodatno su zastrašene” – dodaje ona.

Kako bi se žene upoznale sa pravima, obavezama i Zakonom u cjelosti danas je u Tuzli održan forum o temi „Prevencija diskiriminacije na osnovu spola“, a organizovalo ga je Udruženje Vive žene.

“Upravo ovaj projekat je i pokrenut zbog toga što se Zakon o zabrani diskriminacije jako malo prijavljuje i nema puno prijava, jer sami građani nisu svjesni da su izloženi, ne znaju kome se obratiti, ali ostoji i realno opravdan strah da ukoliko prijave nadređenog da mogu izgubiti posao” – kazala je Danijela Huremović, Udruženje građana „Vive žene“.

Iako Zakon o zabrani diskriminacije postoji, on još uvijek nije dovoljno iskorišten. Sada je zapravo samo mrtvo slovo na papiru.

“Veliki broj provoditelja tih mehanizama nema iskustva s tim zakonima jer nisu dovoljno radili na tim slučajevima. Također u tom Zakonu postoji stavka koja zabranjuje viktimizaciju žrtve, tj. žrtva koja prijavi ne smije biti dodatno diskriminirana, otpuštena i slično” – navodi Mustačević.