Deset kandidata završilo obuku za policajce i mlađe inspektore u Upravi policije TK

Ministar unutrašnjih poslova TK Husein Topčagić i direktor Uprave policije TK Dževad Korman prisustvovali su u utorak dodjeli diploma za 18. generaciju kadeta osnovne policijske obuke za čin ”mlađi inspektor”, koja je održana u prostorijama Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu, uz prisustvo rodbine, prijatelja i predstavnika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Obuku je uspješno završilo 10 polaznika.

Riječ je o polaznicima koji su nakon ispunjenih uslova na Javnom konkursu za prijem kandidata u činu ”policajac” i činu ”mlađi inspektor” u Upravi policije MUP-a TK uspješno okončali osnovnu policijsku obuku čime su zvanično stekli čin ”mlađi inspektor” i na taj način ostvarili sve potrebne uslove za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u TK koji ih je uputio na školovanje, nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona osigurala sredstva za školovanje potrebnih kadrova.