Dedić s kantonalnim ministrima radi na unapređenju poljoprivrede

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić na sastanku s kantonalnim ministrima poljoprivrede u Sarajevu razmatrati će mjere za unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje u Federaciji BiH.

Tom prilikom, kako je potvrdio Feni, predložit će da svi kantoni riješe pitanje otkupne cijene malina na način na koji je to uradila Vlada Unsko-sanskog kantona smatrajući da je iznos od 2,5 KM prihvatljiv za sve strane.

– Mislim da bi primjer Unsko-sanskog kantona trebali slijediti i ostali kantoni. Važno je i uvođenje novih pravila za otkupljivače kojima će se od sada isplaćivati subvencije, ali tek nakon što izmire svoje obaveze prema malinarima. Na taj način ćemo izbjeći situaciju da proizvođači ne dobijaju zarađeni novac a znamo da je prošle godine bilo i takvih slučajeva – kazao je Dedić.

Na sastanku poseban naglasak bit će na zaključcima Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, koje su usvojili poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH nakon održane tematske sjednice o stanju u poljoprivredi u FBiH.

Predloženo je da se u slučaju ekstremnih poremećaja na tržištu jagodičastog voća (maline) Federalna vlada, vlade kantona, gradovi i općine obavežu da osiguraju sredstva za subvencije proizvođačima jagodičastog voća (maline).

Također, jednim od zaključaka Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  sugerirano je da pokrene izmjenu Srednjoročne srategije razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH 2015-2019 godina, te po hitnoj proceduri dostavi zakonske propise koji se odnose na: Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o poljoprivredi i Zakon o veterinarstvu.

Od nižih nivoa vlasti (kantona, gradova i općina) traži se da stvore uvjete i osiguraju potrebna sredstva za registraciju/legalizaciju štalskih objekata i drugih poljoprivredno-prehrambenih i prerađivačkih kapaciteta, što će biti uvjet za korištenje poticajnih sredstava s federalnog nivoa.

(Fena)