Data saglasnost na Program dodjele bespovratnih sredstava za zdravstvene ustanove

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Program dodjele bespovratnih sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ugovornim javnim zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa za 2021. godinu.

Radi se o realizaciji preostalih sredstava od ukupno 2 miliona KM za unapređenje zdravstvene zaštite primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa.

Ovim Programom raspoređuje se milion KM za finansiranje troškova bolničkog liječenja oboljelih od bolesti COVID 19, kao i specifične troškove ambulantne obrade pacijenata upućenih na bolničko liječenje u javnim zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa na području Tuzlanskog kantona.

Glavna intencija dodjeljivanja ovih sredstava je smanjenje negativnih efekata epidemije/pandemije i zaštitita stanovništva, težih oblika bolesti i smrtnih ishoda, što u konačnici predstavlja unapređenje zdravstvene zaštite sekundarnog i tercijarnog nivoa.