Dani ekologije u Tuzlanskom kantonu


U organizaciji Saveza Eko-zelenih Tuzlanskog kantona bogatim programom će se promovisati aktivnosti iz programa „Dani ekologije TK“.
U Sali TC “Dramar“ u Tuzli 09.04. održat će se promocije ekološkog aktivizma u skladu sa predloženim higijensko-epidemiološkim mjerama.
Ovaj ekološki skup pokazat će značaj obilježavanja i „Dana planete zemlje” koji je 22. aprila. U mjesecu aprilu će se posvetiti posebna pažnja okolini tako što će se više vremena provoditi na čistom zraku, vršiti pošumljavanje i sađenje cvijeća. Program će obuhvatiti dodjelu paketa sadnica četinara (romanijska smrča) lovačkom društvu za akciju pošumljavanja planine Majevice i šire regije u narednim ekološkim sedmicama. Po prvi put u regiji će se obilježiti Međunarodni dan Zaštite od buke i na taj način skrenuti pažnja na ovaj vid zagađenosti okoline.

Prof. dr. Muhamed Omerović

Buka je sve više prisutna u različitim sferama industrijskog doba. Svakog aprila se u cilju smanjenja nivoa buke kojem je izloženo stanovništvo želimo uputiti ekoporuku i mjere u komunalnoj sredini kao što su; podizanje zelenih i drugih sonobarijera (ukopavanje) postavljanje prepreka širenju zvuka, optimizacija saobraćaja (sinhronizacija svjetlosne signalizacije, preusmjeravanje saobraćaja, održavanje kolovoza, izgradnje parkirališta. Srećni i zdravi bili uz ekologizam “Prava istina p šumi će se saznati tek onda kada ih sasvim nestane sa lica zemlje. Sadimo drveće “ – istakao je prof. dr. Muhamed Omerović, predsjednik Saveza Eko-zelenih TK.

Program podržava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona.


Duška REBIĆ