Danas se obilježava Međunarodni dan slijepih i Dan bijelog štapa

Međunarodni dan slijepih i Dan bijelog štapa obilježavaju se u svijetu 15. oktobra s ciljem podizanja svijesti građana o specifičnim potrebama slijepih i slabovidnih osoba, ali i obavezama zajednice prema njima. Nezadovoljavajući položaj slijepih osoba proizlazi iz otežanih mogućnosti zapošljavanja, prisutnosti diskriminacije i stigmatizacije, nedostatku ili nemogućnosti nabavke asistivnih pomagala.

Predsjednik Međunarodnog saveza slijepih, 1970. godine, proglasio je 15. oktobar Međunarodnim danom bijelog štapa, kao znak sjećanja na ovaj dan 1930. godine, kada je Guilly d’Herbmont pokrenula inicijativu za korištenje bijelog štapa kao zaštitnog znaka slijepih osoba. Međunarodni dan bijelog štapa u svijetu se slavi još od 1964. godine, kada je tadašnji predsjednik SAD-a Lyndon Johnson proglasio navedeni datum Danom bijelog štapa. Ovo pomagalo za kretanje slijepih osoba postalo je i simbol njihove nezavisnosti i samostalnosti.

U Bosni i Hercegovini živi više od 5000 osoba sa oštećenjem vida. Njihova svakodnevnica obilježana je, nažalost, poteškoćama u zapošljavanju, neadekvatnim informiranjem u tehnikama dostupnim slijepim osobama (brajovo pismo, štampa sa uvećanim slovima, zvuk itd.), te u nabavci tiflo-tehničkih pomagala, kao i sa drugim poteškoćama koje dijele sa svojim sugrađanima i drugim osobama koje očekuju pomoć i podršku države i društva.

Međunarodni dan bijelog štapa u našoj se zemlji obilježava  se sa ciljem upoznavanja najšire javnosti sa problematikom slijepih osoba.

U susret 15. oktobru, Međunarodnom danu bijelog štapa, u Muzeju istočne Bosne u Tuzli jučer  je otvorena izložba „Osjeti muzej“ autorice Vesne Isabegović, prilagođena slijepim i slabovidnim osobama. Muzej je na  ovaj način želio skrenuti  pažnju na potrebu da se umjetnost učini dostupnom svim građanima.

Nažalost,slijepe osobe još uvijek se  susreću sa problemima diskriminacije, slabijeg su socijalnog statusa, uglavnom nezaposleni, nedovoljno obrazovani, a u životu se susreću s mnogim predrasudama i preprekama.

Da bi se što bolje i brže integrirali u društvenu zajednicu, treba uključiti sve segmente društva.