Danas je Dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine

U znak sjećanja na genocid u Srebrenici iz 1995. godine i suosjećanja s porodicama žrtava danas je Dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na Dan žalosti zastave Bosne i Hercegovine spuštaju se na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama Vlade Federacije BiH i institucija Federacije BiH.

Također, danas se ne mogu održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji BiH. Medijske kuće na teritoriji Federacije BiH su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

Podsjetimo, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na posljednjoj sjednici donijela Odluku kojom se 11. juli 2023. godine, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava Danom žalosti u Federaciji BiH. U obrazloženju je istaknuto da je Odluka donesena radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava, te sjećanja na genocid u Srebrenici.