CIK: Stekli se uslovi za konstituiranje Doma naroda

Stekli su se uslovi za konstituiranje Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine jer su potvrđeni rezultati posrednih izbora za ovaj dom te je odluka Centralne izborne komisije (CIK) BiH o tome, s pratećom dokumentacijom, dostavljena u Dom naroda, saopćeno je iz CIK-a.

CIK je, naime, na današnjoj sjednici donio Odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta FBiH – Opći izbori 2018. godine te su mandati dodjeljeni sljedećim delegatima:

a) DELEGATI IZ REDA BOŠNJAČKOG NARODA

 1. Jusić Hadis
 2. Halilović Hajrudin
 3. Ahmetović Senad
 4. Skopljak Fahrudin
 5. Alić Senad
 6. Hadžić Dževad
 7. Isak Ramo
 8. Duvnjak Jasmin
 9. Kapić Jasminko
 10. Musić Nijaz
 11. Mušanović Elvedin
 12. Hajdarović Alisa
 13. Marić Zvonko
 14. Čampara Aljoša
 15. Suljević Samir
 16. Tufekčić Jasenko
 17. Čeljo Senad

 

b) DELEGATI IZ REDA HRVATSKOG NARODA

 1. Šahinovć Anel
 2. Ilić Ilija
 3. Krešić Boris
 4. Tadić Ivo
 5. Fejzić Edim
 6. Saraf Marko
 7. Džambas Zdenka
 8. Nakić Ilija
 9. Martinović Tomislav
 10. Džeba Damir
 11. Raguž Iva
 12. Iličić Marija
 13. Bešlić Zdravko
 14. Mandić Tomislav
 15. Marjanović Damir
 16. Ivić Ivan
 17. Šarac Stipan

 

c) DELEGATI IZ REDA SRPSKOG NARODA

 1. Ilić Slađan
 2. Vujić Žarko
 3. Simić Mladen
 4. Milović Daliborka
 5. Atanasijević Ljubinka
 6. Saradžić Vesna
 7. Dujmović Zora
 8. Viteškić Smiljana
 9. Stojanović Igor
 10. Radun Duško
 11. Broćeta Goran
 12. Damjanović Dragana
 13. Tanović Velimir
 14. Puzigaća Drago

 

d) DELEGATI IZ REDA OSTALIH

 1. Kantarević Rasim
 2. Trepanić Mirela
 3. Imširović Sandra
 4. Srna-Bajramović Segmedina
 5. Handžić Vibor

 

Dva preostala nedodijeljena mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda Ostalih bit će potvrđena dopunskom odlukom nakon pravosnžnosti odluka o raspodjeli mandata delegatima iz reda Ostalih u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj 06-1-07-1-61/19  i 06-1-07-1-64/19 od 11.02.2019. godine.

Tri preostala nedostajuća mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda bit će potvrđena dopunskom odlukom nakon provedbe procedure propisane članom 37. stav  (3) Uputstva o postupku provedbe posrednih izbora za tijela vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 38/14,90/16, 8/17 i 91/18).

Odluka o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata  za Dom naroda Parlamenta FBiH – Opći izbori 2018. godine objavljena je danas u „Službenom glasniku BiH“ i u skladu sa članom 1.3a Izbornog zakona BiH, mandat izabranim delegatima počinje teći od danas.

Odluka s pratećom dokumentacijom je dostavljena u Dom naroda Paralementa FBiH i na taj način su se stekli uslovi za konstituiranje Doma naroda PFBiH, naveo je CIK.