Centralno grijanje Tuzla: Danas počinju tehnološke probe

Iz preduzeća Centralno grijanje Tuzla obavjestili su sve korisnike da su u završnim pripremama za sezonu grijanja 2021/2022. Vrelovodni sistem je ispitan u cjelosti i spremni smo za početak sezone grijanja. Tehnološka proba će početi 6. oktobra i toplina će se osjetiti u prvim objektima u poslijepodnevnim satima. Dijelovi grada Tuzla će se zagrijavati po proceduri tehnološke probe sistema daljinskog grijanja, pokretanjem cirkulacije mrežne vode kroz magistralni vrelovod i dio vrelovodne i toplovodne mreže, te toplinske podstanice. U narednih nekoliko dana vršiće se provjera režima u toplom stanju, te će svi objekti, u kojima su ispravne instalacije centralnog grijanja, biti testirani u toplom stanju. U saradnji sa upraviteljima u gradu Tuzla instalacije centralnog grijanja u objektima kolektivnog stanovanja, u tehnološkoj probi, biće definitivno ispitane i u toplom stanju.

Korisnici, vlasnici vrelovodnih toplinskih podstanica i mjerno regulacionih stanica, ukoliko uoče cirkulaciju u primarnom dijelu podstanice, mogu pozvati svoje servisere da adekvatno izvrše puštanje podstanice.

Također, obavještavaju korisnike da predstavnici Centralnog grijanja Tuzla prate službene podatke o vanjskim temperaturama za Grad Tuzla u 21:00 i kada se ispune uslovi za početak sezone grijanja definisani članom 24. „Opštih uslova za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije“ za Grad Tuzla biće proglašen i zvanični početak sezone grijanja.

Podsjećamo vas da je, prema Zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada TK, obaveza predstavnika etažnih vlasnika i svih etažnih vlasnika u saradnji sa upraviteljem zgrada održavanje zajedničkih dijelova instalacija centralnog grijanja.