Centralno grijanje d.d. Tuzla: Sezona grijanja završava danas, 30. aprila

Centralno grijanje d.d. Tuzla obavještava da će sezona grijanja biti okončana sa 30.04.2023. godine. To je u skladu sa članom 57. Opštih uslova za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije, sezona traje od 15. oktobra tekuće do 15. aprila naredne godine.

Izuzetno sezona grijanja može završiti (najkasnije) 30. aprila, ako se mjerenjem ustanovi da temperatura zraka u pomenutom periodu iznosi (mjereno tri dana uzastopno u 21 sat) 12⁰C ili više za kraj sezone. To je razlog što je ove sezone grijanje nastavljeno sve do 30. aprila. Nakon 30. aprila, isporučilac toplotne energije, TE Tuzla, nije u obavezi da isporučuje toplotnu energiju za potrebe centralnog grijanja.