CEE Tuzla i volonteri za vikend realizovali akciju čišćenja na jezeru Kop Šićki Brod

U okviru kampanje ‘Čuvaj, pazi, ne bacaj’, Centar za ekologiju i energiju je zajedno sa lokalnim volonterima  u subotu realizovao akciju čišćenja na jezeru Kop Šićki Brod. Cilj akcije je djelovanje na svijest ljudi o važnosti očuvanja prirode i prirodnih ljepota kojima se odlikuje ovo jezero.

Doprinos akciji čišćenja su dali i članovi kluba streljačkih sportova TargeTz Tuzla, kao i druge osobe koje vole jezero i prirodu. Tokom akcije je prikupljeno više od 10 velikih vreća otpada.

˝Želimo da pozovemo građane da se odgovornije odnose prema okolini, da svoj otpad koji nastane prilikom piknika ili neke druge aktivnosti odlože na propisano mjesto ili da ga ponesu sa sobom i odlože u kućnu kantu za otpatke. Takođe, svi građani koji imaju uslove da vrše primarnu selekciju otpada bi bilo dobro da svoj otpad odvajaju kako bi se vratio u proces reciklaže i na taj način smanjile količine otpada koji se odlaže na deponije˝, saopšteno je.

Kampanja „Čuvaj, pazi, ne bacaj“ nastavak je dugogodišnjih uspješnih društveno odgovornih projekata kojim se nastoji probuditi  ekološka osviještenost  i ljubavi prema prirodi.

Sveukupan cilj kampanje je podstaći što veći broj ljudi na zeleni način razmišljanja, doprinijeti poboljšanju stanja okoliša i ukloniti veliki broj divljih deponija na teritoriji Bosne i Hercegovine, piše RTV Lukavac