Carinjenje bez papira od 1. augusta u BiH

Po riječima načelnika Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH Ratka Kovačevića, to znači da tada konačno počinje primjena Zakona o carinskoj politici BiH, koji je usvojen još 2015. godine, ali njegovo provođenje je zahtijevalo da u BiH postoji certifikovano tijelo za izdavanje kvalifikovanog digitalnog potpisa, kojim će se ovjeravati elektronski dokumenti.

– Kako UIO nije mogla više čekati da neko u BiH postane certifikovano tijelo za izdavanje digitalnog kvalifikovanog potpisa, Uprava je sama ušla u postupak dobijanja ovog statusa, a na putu da postanemo certifikovano tijelo veliku pomoć UIO je dobila od Delegacije EU u BiH, koja je putem IPA fondova sve finansirala – rekao je Kovačević za Fenu.

Podsjetio je da je UIO u maju 2021. godine postala cetifikovano tijelo za izdavanje digitalnog kvalifikovanog potpisa, čime je ispunjen uslov da buduće provozne carinske deklaracije budu digitalno ovjerene i potpisane i da imaju istu pravnu snagu kao i sadašnji klasični pečat i potpis. Zato je bilo planirano da početak primjene Zakona o carinskoj politici BiH, a samim tim i NCTS-a bude 1. juli 2021. godine, uz uslov da Parlament BiH usvoji novi Zakon o carinskim prekršajima BiH.

– Kako Parlament BiH nije usvojio Zakon o carinskim prekršajima BiH, Vijeće ministara je tada donijelo novu odluku kojom je početak primjene NCTS-a u BiH bio pomjeren na 1. august 2021. godine. Nažalost, ni u tom periodu od mjesec dana Parlamentarna skupština BiH nije zasjedala i nije usvojila Zakon o carinskim prekršajima BiH – naveo je Kovačević.

Nakon toga, kako je dodao, ova institucija više nije zajedala, pa je Vijeće ministara BiH moralo donijeti novu odluku kojom se početak primjene NCTS-a pomjerio na 1. januar ove godine. Kako ni do tada Parlament BiH nije zajedao, Vijeće ministara BiH je ponovo donijelo odluku kojom je početak primjene NCTS-a pomjeren na 1. april ove godine.

– U međuvremenu je Zakon o carinskim prekršajima usvojen samo u jednom domu u Parlamentu BiH, dok u drugom domu i dalje nije bio usvojen, što je Vijeće ministara BiH natjeralo da ponovo donese novu odluku kojom se početak primjene NCTS-a u BiH pomjera na 1. august ove godine. S obzirom da je Zakon o carinskim prekršajima BiH konačno usvojen u Parlamentu BiH, početak primjene Zakona o carinskoj politici BiH i NCTS-a (bezpapirnog provoza) definitivno počinje 1. augusta ove godine – naglasio je Kovačević.

Novi elektronski provozni sistem (NCTS) podrazumijeva obradu carinskih deklaracija bez papira. To znači da će svi učesnici u elektronskom provozu (uvoznici, izvoznici i špediteri), u novi sistem u UIO slati provozne deklaracije isključivo elektronskim putem. Takvi dokumenti moraju biti potpisani novim digitalnim kvalifikovanim potpisom, kako bi imali istu pravnu snagu kao i dokumenti koji se danas predaju putem papira i koji su ovjereni običnim potpisom i pečatom.

– Konkretno to znači da će se cijeli postupak provoza roba odvijati puno brže i uz manje troškove. Naime, jednom kad roba krene iz BiH i kada se provoznom carinskom deklaracijom to unese u sistem, sve carinske službe, od carinske službe mjesta polaska robe, preko carinskih službi zemalja u tranzitu, do carinske službe zemlje gdje je krajnje odredište te robe, imaće uvid u taj dokument. Na takav način zadržavanja kamiona na graničnim prijelazima biće puno kraća i samim tim će i troškovi biti manji. Naravno, ovaj novi elektronski tranzitni sistem mora prvo funkcionirati godinu dana na nacionalnom nivou u BiH, a nakon toga BiH postaje punopravna članica NCTS konvencije – kazao je Kovačević za Fenu.