Budžet Tuzlanskog kantona za narednu godinu skoro 600 miliona KM

Tuzlanski kanton prvi je u Federaciji BiH koji je utvrdio Prijedlog budžeta za narednu godinu. Prema Prijedlogu Budžet će iznositi skoro 600 miliona KM i u poređenju sa Budžetom iz 2022. godine, bit će povećan za 12,6 miliona KM.

“ Prema ovom prijedlogu Budžet TK za 2023. iznosi 598 miliona 575 hiljada i 272 KM. Za 12,6 miliona viši je u odnosu na prošlu godinu, a kada je u pitanju Nacrt koji smo prezentovali to je više za 42 miliona KM”, kazao je Suad Mustajbašić, ministar finansija TK.

Prijedlogom Budžeta sredstva su planirana za sva resorna ministarstva. Tako je za opremanje Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova predviđeno 16 miliona KM. Pored toga donesena je i Odluka o potpisivanju Aneksa Kolektivnog ugovora za policijske službenike, odnosno Sporazum za utvrđivanje osnovice plate i naknade.

“ Radi se o usklađivanju sa federalnim propisima, pri čemu će policijski službenici dobiti pet posto uvećanu platu za narednu godinu te jedan posto topli obrok”, rekao je Irfan Halilagić, premijer TK.

Značajna sredstva izdvojena su i za oblast obrazovanja i nauke, te kapitalna ulaganja u Kampus Univerziteta u Tuzli.

“ Kada je u pitanju Ministarstvo obrazovanja zadržan je projekat besplatnih udžbenika za sve učenike u osnovnoj školi gdje je ostavljeno 3,8 miliona KM, stipendije nadarenim učenicima i studentima 500 hiljada, nauka po prvi put milion KM “, navodi Mustajbašić.

Ove godine na području našeg kantona usvojena je i Strategija razvoja turizma, stoga je za njenu realizaciju Prijedlogom budžeta osigurano milion KM. Kada je u pitanju Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak planirana su značajna sredstva, kako bi se prema riječima resornog ministra i u narednoj godini zadržala praksa isplate naknada majkama porodiljama i redovna isplata drugih oblika socijalnih davanja.

“ Imamo rast kada je u pitanju dječiji dodatak po jednom djetetu 103 KM, uvećavamo novčanu pomoć, tako da na ovaj način pokazali smo empatiju prema ovoj kategoriji”, istakao je resorni ministar.

Ono što je bitno naglasiti jeste da će biti obezbijeđeno milion i 260 hiljada KM za djecu oboljelu od celijakije, te sredstva za opremanje Centra za autizam “Meho Sadiković”, kako bi već od naredne godine počeo sa radom.

“ Planirali smo dodatnih 180 hiljada KM za opremanje unutrašnjosti, posebne opreme ali i sredstva za zapošljavanje 17 radnika kako bi prvi štićenici te ustanove mogli ući u tu ustanovu”, dodaje Suad.

Za primarnu poljoprivrednu proizvodnju namijenjena su dodatna sredstva u iznosu od 3,8 miliona KM.

“ Dakle 12,8 miliona u početnom budžetu i vjerujem da će biti rebalansa i da će se uskladiti sa potrebama poljoprivrednih proizvođača, ali 12,8 miliona KM za primarnu poljoprivrednu proizvodnju”, istaknuto je iz ministarstva.

Kada je u pitanju boračka populacija, planirana su sredstva kako bi se u narednoj godini uskladio kantonalni Zakon o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica sa federalnim Zakonom.

“ Mi smo zato povećali za jedan milion pravo iz oblasti boračke zaštite gdje će se supruge umrlih demobilisanih boraca uvesti u pravo na egzistencijalnu novčanu naknadu”, zaključio je Suad Mustajbašić, ministar finansija TK. 

Za Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice namijenjeno je dodatnih 500.000 KM, te za kulturu, sport i mlade dodatnih 200 hiljada KM. Prvi rebalans budžeta očekuje su već u proljeće naredne godine, a kako ističe ministar finansija ovaj Budžet za 2023. godinu može se okarakterisati kao stabilizirajući.