Brojne intervencije vatrogasaca

Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata vatrogasne jedinice su imale intervencije na gašenju požara i to:

Grad Tuzla
Vatrogasna jedinica Tuzla je imala pet intervencija i to:
1x smeće na lokaciji Slatina
1x nisko rastinje na lokaciji Fočanska
1x dimnjak na lokaciji S. Lipnica
2x tehničke intervencije

Grad Gradačac
Vatrogasna jedinica Gradačac je imala jednu intervenciju na lokaciji Jelovče Selo gdje su gasili nisko rastinje 40 duluma i 10 duluma šume.

Grad Lukavac
Vatrogasna jedinica Lukavac imala je jednu intervenciju na lokaciji Poljice gdje su gasili nisko rastinje.

Grad Srebrenik
Vatrogasna jedinica Srebrenik je imala tri intervencije i to:
1x šuma na lokaciji Jasenica opožareno 25 duluma
1x nisko rastinje na lokaciji Zahirovići
1x nisko rastinje na lokaciji Brda

Grad Gračanica
Vatrogasna jedinica Gračanica je imala jednu intervenciju na lokaciji Gornja Lohinja gdje su gasili pomoćni objekat.

Grad Živinice
Vatrogasna jedinica Živinice su imale tri intervencije i to:
1x nisko rastinje lokacija Brnjica
1x nisko rastinje lokacija Sprečko polje
1x nisko rastinje Centar

Općina Teočak
DVD Teočak je imao intervenciju na gašenju niskog rastinja na lokaciji MZ Centar gdje je opožareno 1.5ha.

Općina Sapna
DVD Sapna je imala jednu intervenciju na gašenju niskog rastinja opožareno 10 duluma.

Svi požari su lokalizovani i ugašeni.