Broj zaposlenih u Federaciji BiH pao za 232

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 23.08.2021. godine iznosio je 526.152, podaci su Porezne uprave Federacije BiH.

U odnosu na prethodno objavljeni podatak odnosno broj zaposlenih koji je na dan 16.08.2021. godine iznosio 526.384, ovaj broj je manji za 232.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 23.08.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.

Stanje broja zaposlenih na dan 23.08.2021.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku OVDJE