Broj zaposlenih u FBiH za sedam dana povećan za 459

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 07.06.2021. godine iznosio je 524.548.

Ovaj broj veći je za 459 u odnosu na podatak od 31.05.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 524.089.