”Bijela lista” obveznika u UIO BiH: Top 10 kompanija koje najviše plaćaju PDV-a

Deset kompanija iz Bosne i Hercegovine uplatilo je ukupno 388 miliona KM poreza na dodanu vrijednost u prvih šest mjeseci 2017. godine.  To su ujedno i kompanije koje su u prvoj polovici 2017. godine izvršile najveće uplate PDV-a u BiH.

Pored najvećih uplata po osnovu PDV-a, radi se o kompanijama koje su svoje poslovanje čitav niz godina temeljile na poštivanju zakonskih propisa iz oblasti indirektnih poreza, što znači da se radi o potpuno urednim poreskim obveznicima.

Na listi su BH Telecom, Elektroprivreda BiH, Telekomunikacije RS – Mtel, Fabrika duhana Sarajevo, Elektroprivreda HZHB, Bingo d.o.o. Tuzla, Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Optima Grupa d.o.o. Banjaluka, RiTE Ugljevik i RMU Banovići.

Za sve ovakve poreske obveznike u BiH Uprava za indirektno oporezivanje će u narednom periodu uvesti tzv. ”Horizontalni monitoring”, tačnije poseban vid kontrola koji se temelji na uzajamnom povjerenju i saradnji UIO sa poreznim obveznicima. Horizontalni monitoring ima nekoliko prednosti, a osnovni cilj ovakvog načina kontrole je pomagati i uticati na ispunjavanje obaveza poreskih obveznika.

Kao što svakog mjeseca na web stranici UIO objavljujemo tzv. ”Crnu listu” na kojoj se nalaze svi dužnici po osnovu PDV-a, akciza, carina i putarina, tako će UIO u narednom periodu formirati i tzv ”Bijelu listu” (White list), onih obveznika za koje se pokazalo u prethodnom periodu da su u najvećoj mogućoj mjeri ispunjavali sve svoje obaveze, te poštivali sve zakonske propise iz oblasti indirektnih poreza. Inače, to je slučaj u mnogim modernim poreskim upravama u zemljama članicama Evropske unije, tako da će i UIO slijediti ovaj primjer. Obveznici objavljeni na ”Bijeloj listi” UIO sigurno će imati veliku prednost prilikom sklapanja svojih budućih poslovnih transakcija, saopćeno je iz ove Uprave.

Inače, Uprava za indirektno oporezivanje u sedam mjeseci 2017. godine prikupila je rekordnih 3 milijarde i 909 miliona KM što je za 255 miliona KM ili 6,99% više u odnosu na isti period 2016. godine.