BiH raspolaže sa monetarnim zlatom vrijednosti od skoro 286 miliona KM

Centralna banka BiH (CBBIH) objavila je da  raspolaže  sa 96.000 unci (oko tri tone) zlata, čija je tržišna vrijednost na navedeni datum iznosila 285,90 miliona KM.

Monetarno zlato se smatra sigurnom imovinom za kojom raste potražnja u uslovima nesigurnosti i nestabilnosti.

Država je zaštićena od negativnih utjecaja inflacije, stoga predstavlja oblik očuvanja vrijednosti i smatra se najpouzdanijom komponentom deviznih rezervi.

Centralna banka BiH upravlja deviznim rezervama i donosi odluke o investiranju deviznih rezervi u skladu sa Zakonom o CBBiH, internom regulativom i najboljim međunarodnim praksama, te u skladu sa tekućim i očekivanim kretanjima na financijskim tržištima kao i dostupnim analizama, pojašnjeno je.

Međutim, CBBiH, kao ni druge centralne banke, ne objavljuje niti javno komentiraju svoje investicijske politike i odluke.

Prema službenim podacima, Srbija ima ukupno 36 tona zlata, Sjeverna Makedonija je druga sa 6,8 tona zlatnih rezervi, zatim slijede Slovenija sa 3,17, BiH sa tri tone, pa Crna Gora sa 1,09 tona, dok je Hrvatska ostala bez svojih zlatnih rezervi, koje je rasprodala 2001. godine.