BiH očekuje priliv migranata iz Afganistana

Bosnu i Hercegovinu očekuje pojačan pritisak migranata iz Afganistana, čemu može doprinijeti i odluka Kosova da prihvati ta lica, a pri tome niko nema tačne procjene koliko njih želi da napusti matičnu zemlju, izjavio je zamjenik ministra sigurnosti u Vijeću ministara Nedeljko Jović.

Na pitanje da li BiH prijeti najezda migranata iz Afganistana budući da je Kosovo poručilo da ih bezuslovnog prihvata, Jović je odgovorio da je velika vjerovatnoća da će dok traju provjere SAD o njihovoj podobnosti pokušati da se domognu Zapada.

On je istakao da sigurno predstoji pojačan migrantski pritisak državljana Afganistana, na šta će Ministarstvo sigurnosti, u saradnji sa nadležnim policijskim agencijama i Službom za poslove sa strancima, pokušati da odgovori adekvatnim mjerama.

O tome koliko ih ima, Jović kaže da su različite procjene, koje se kreću i do nekoliko stotina hiljada.

“Samo u ovoj godini Afganistan je, prema nekim podacima, napustilo oko 250.000 ljudi”, naveo je Jović.

Kada se analiziraju pokazatelji iz prethodnog perioda, Jović je naveo da je vidljivo da je prošloj godini Službi za poslove sa strancima prijavljen najveći broj državljana Afganistana – 4.553, a da udio Afganistanaca u ukupnom broju nezakonitih migranata čini 28 posto za 2020. godinu.

Jović je precizirao da su od 1. januara do 16. avgusta ove godine Granična policija i Služba za poslove sa strancima evidentirali ukupno 3.352 nezakonita migranata, državljanina Afganistana, od čega je njih 20 podnijelo zahtjev za azil.

“Dana 16. avgusta ove godine ukupno 40 nezakonitih migranata porijeklom iz Afganistana prihvaćeno je od Granične policije i otkriveno od Službe za poslove sa strancima. Svi su iskazali namjeru za podnošenje zahtjeva za azil”, naveo je Jović.

On je dodao da u Azilantskom centru trenutno nema državljana Afganistana.

Jović je rekao da u BiH u privremenim prihvatnim centrima trenutno boravi 3.066 migranata, da je od početka godine, zaključno sa jučerašnjim danom registrovan 10.771 ilegalni migrant i da svi imaju želju da otputuju u Zapadnu Evropu.