BiH ima jednu od najvećih dijaspora u svijetu

U vrijeme globalizacije, kada se granice lako prelaze, Bosna i Hercegovina ima značajan potencijal, u odnosu na broj stanovnika ima jednu od najvećih dijaspora i to u više od 100 država, kazao je direktor USAID misije u BiH Peter Duffy.

On je na otvaranju konferencije ”BiH konekcija: sklapanje poslovnog partnerstva sa dijasporom” uz podršku USAID-ovog projekta “Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju BiH” istakao da je na svaki dolar uložen prošle godine putem direktnih stranih investicija stiglo sedam dolara koje je poslala dijaspora.

– I pored toga dijaspora se rijetko prepoznaje kao potencijalni investitor – naveo je Duffy.

Stoga, dodao je, potrebno je kreirati povoljnije okruženje za investitore iz dijaspore te osigurati odgovarajuće poticaje koji bi ohrabrili njihovo produktivno investiranje u zemlji, a time i otvaranje novih radnih mjesta.

Najavio je da će USAID-ov projekt jačanja uloge dijaspore pružiti tehničku podršku i grantove malim i srednjim preduzećima u vezi s bh. dijasporom, te pomoći investitorima iz dijaspore u identifikaciji poslovnih prilika u BiH kroz niz aktivnosti.

Konferenciju u Sarajevu je organizirala Mreža za poslovno povezivanje dijaspore ”Restart”, a uime te mreže Edin Forto novinarima je kazao da je ovo druga konferencija, a da je prošlogodišnja bila uspješna.

Rekao je da je cilj zainteresirane ljude s projektima koji traže investitore i sve investitore koji mogu ponuditi kapital okupiti na jednom mjestu i pomoći im da se povežu.

– Ja sam zadovoljan ako se napravi i jedan ugovor, a očekivanja su da će rezultati biti veći – naveo je Forto.

Vijeće ministara BiH u aprilu ove godine usvojilo je, na inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Politiku prema iseljeništvu, a iz Sektora za iseljeništvo tog ministarstva Aiša Telalović je kazala da Ministarstvo s tim u vezi, u saradnji s Vladom Švicarske, provodi Projekt ”Migracija za razvoj” u okviru kojeg pripremaju uspostavu reprezentativnog tijela iseljeništava iz BiH u Njemačkoj, a slijede Austrija i druge države.

– Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH koje je nadležno za kreiranje politike ka iseljeništvu i koje je predlagač Politike za saradnju sa iseljeništvom radi na pokušaju uspostave sistemske saradnje sa bh. iseljeništvom. Jer, nemoguće je zamisliti sveukupni razvoj BiH bez sistemskog korištenja bh. iseljeništva – naglasila je Telalović.

Na drugoj konferenciji u Sarajevu čiji je fokus na poslovnom povezivanju i sklapanju partnerstava sa bh. dijasporom okupili su se poduzetnici koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama, Njemačkoj, Švedskoj i drugim državama, a dio su bh. iseljeništva.

(Fokus)