Banovići: Upozorenje i apel građanima

Obzirom da je u posljednje vrijeme učestala pojava požara na području općine Banovići, izazvanih prevashodno nemarom ili krajnjom nepažnjom pojedinaca, Općinski štab civilne zaštite poziva sve građane općine Banovići da u ovom periodu pokažu posebnu pažnju i oprez prilikom paljenja vrtova, bašti, voćnjaka, oranica i sličnih površina, jer je dovoljna i najmanja neopreznost i nepažnja da se požar proširi i izazove nemjerljivu štetu i ugrozi ljudske živote i zdravlje.

Ukazujemo da Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu reguliše obaveze po pitanju dojavljivanja požara te izričito propisuje da “Svaki građanin koji primijeti požar dužan ga je ugasiti, ako to može učiniti bez opasnosti za sebe i druge. Ukoliko građanin nije u mogućnosti ugasiti požar, dužan je o požaru odmah obavijestiti najbližu vatrogasnu jedinicu ili operativni cenatar civilne zaštite, odnosno stanicu policije.”

Također, Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine decidno definiše krivična djela i propisuje krivične sankcije za izvršioce podmetanja požara. Riječ je o krivičnim djelima “paljevina”, “izazivanje šumskog požara” i ” izazivanje opće opasnosti”.  Za pomenuta krivična djela propisane su kazne zatvora od jedne do dvanaest godina, odnosno od tri mjeseca do tri godine.