Asfaltirana tri putna pravca u Gradačcu

U proteklih nekoliko dana asfaltirana su još tri putna pravca na području grada Gradačac. Radi se o putnim pravcima u Mz Škorići , Mz Zelinja Donja i Mz Svirac ukupne dužine od 1.264 m.

Ove aktivnosti se odvijaju u sklopu projekta “Rekonstrukcije lokalnih puteva na području grada Gradačac” za koji je izdvojeno 1.694.844,73 KM iz budžeta Grada Gradačac uz učešće građan od 20%.

U narednih nekoliko dana očekuje se početak radova na dionici Mejremići-Rijeka u Mz Svirac a nakon toga i ostale dionice koje su predviđene ovim projektom.

Grad Gradačac