Asfaltirana dionica puta od Seone prema Ratišu

Zajedničkom akcijom i naporima Lovačkog društva Majevica – Sekcija Dedići, građana i privrednika s ovog područja, kao i Islamske zajednice i Gradske uprave Srebrenik, završen je projekt asfaltiranja najkritičnije dionice puta od Seone prema Ratišu u dužini od 670 metara, a čija je vrijednost oko 75 000 KM.

Radi se o značajnoj putnoj komunikaciji koja povezuje tri lokalne zajednice Srebrenik, Lukavac i Gračanica, a realicijom ovog projekta znatno je olakšan pristup Lovačkom domu i lokalitetu dovišta na Ratišu.

Kako je istaknuto, planirano je da i u narednom periodu bude pokrenuta inicijativa da se asfaltira i preostala dionica puta u dužini od oko jedan kilometar, kako bi bili stvoreni još bolji uslovi za razvoj lovnog i vjerskog turizma na ovom dijelu Ratiša.