Apel građanima Novog Naselja da povedu računa o selekciji otpada

JKP “Komunalac” Tuzla nedavno je na više lokacija u Tuzli postavio kontejnere za ambalažni otpad. Međutim, obilaskom terena je primijećeno da mještani Novog naselja u Solini ne vode računa o selekciji otpada. S toga vrijedi podsjetiti na koji način se vrši selekcija otpada.

U žute kontejnere odlaže se: papir, karton, PET flaše, tvrda plastika, metalne i aluminijske limenke.

Zeleni kontejneri su za staklo.

Ostatak otpada se odlaže u sive kontejnere.

Priroda i kompletan ambijent u Novom Naselju je predivan i vjerujemo da možete biti napredniji od drugih. Vašem kvartu je data prednost u odnosu na druge i šteta je da to ne iskoristite, poručuju iz Centra za ekologiju Tuzla.

(RTV SLON)