Analiza “Istinomjera”: U prvoj godini mandata gradonačelnik Tuzle realizirao 83 posto predizbornih obećanja

Udruženje „Zašto ne“, putem projekta i web portala Istinomjer vrši monitoring stepena ispunjenosti predizbornih obećanja u mandatu 2020. – 2024. u 16 lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini, među kojima je i Grad Tuzla

Prema analizi dostupnoj na web portalu www.istinomjer.ba , a gledajući po broju obećanja čija realizacija je započeta (42), broju obećanja koja su dobila ocjenu u progresu (10) i po broju već ispunjenih obećanja (3), konstatovano je da je gradonačelnik Imamović već u prvoj godini mandata provodio aktivnosti na ispunjenju 83% obećanja, što bi, prema ocjeni Istinomjera, u konačnici moglo rezultirati velikim brojem ispunjenih obećanja do kraja mandata 2024. godine. Nijedan od 16 analiziranih načelnika/gradonačelnika, nema veći broj ispunjenih ili obećanja koja su ocijenjena u progresu.

Prema Istinomjeru, gradonačelnik Imamović je već u  prvoj godini mandata ispunio tri data obećanja. Prvo se tiče završetka gradnje replike starog Radničkog doma i sportskog objekta “Partizan” u Kreki, drugo ispunjeno obećanje je obavezno objavljivanje javnih nabavki na stranici Grada, a treće ispunjeno obećanje je “Insistiranje na adaptaciji zgrade Muzeja Istočne Bosne Tuzla”.

Od obećanja koja su ocijenjena u progresu izdvajaju se aktivnosti u polju energetske efikasnosti i uvođenja alternativnih izvora energije, nastavak aktivnosti na proširenju, obnovi i održavanju javne rasvjete u svim mjesnim zajednicama u gradu Tuzli, nastavak izgradnje i završetak poslovnih zona u Kreki i Bosanskoj Poljani i u njima novih biznisa, aktivnosti na uključenju civilnog društva u planiranja budžeta i kapitalnih projekata, dogradnja i unapređenje projekta e-uprave, pomaganje opremanja odgojno-obrazovnih ustanova i insistiranje na izgradnji zgrade Muzičke škole…

Ocjenu u progresu dobilo je i  obećanje o izgradnji novih turističko-rekreativnih kompleksa. U oktobru 2021. godine započeli su radovi na uređenju Ilinčice i rekonstrukciji Doma prirode Ilinčica. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 1,1 milion KM.

Unapređenje transparentnosti rada Gradskog vijeća i izvršne vlasti, također, je ocijenjeno  u progresu jer se na web stranici Grada Tuzle objavljuju dnevni redovi, stenogrami, videosnimci sa sjednica Gradskog vijeća, dok se odluke Gradskog vijeća objavljuju u Službenom glasniku Grada Tuzle, koji je dostupan za preuzimanje na stranici Grada.

Podsjećamo da je Udruženje „Zašto ne“, u okviru projekta Lokalni indeks otvorenosti, tokom prethodne godine provodilo i istraživanje otvorenosti 145 općina i gradova u Bosni i Hercegovini. Prema rezultatima ovog istraživanja, objavljenim 22.12.2021. godine, Grad Tuzla se nalazi među top pet institucija koje su se pokazale najotvorenijim kada je u pitanju proaktivna transparentnost.

U prvoj godini mandata gradonačelnika Tuzle zabilježen je veliki broj obećanja (42) čija je realizacija već započeta: nastavak radova na izgradnji novog gradskog groblja Drežnik poboljšanje stanja vertikalne saobraćajne signalizacije i rješavanje problema “zelenog vala”,  aktivnosti asfaltiranja, rekonstrukcije, sanacije i održavanja lokalnih puteva, rekonstrukcija i uređenje oštećenih trotoara i pješačkih staza, regulacija korita rijeke Jala u Gornjoj Tuzli, Slavinovićima i Simin Hanu i rijeke Solina u MZ Dokanj i Solina, nastavak temeljite rekonstrukcije velikog dijela najfrekventnijih gradskih ulica, investiciona ulaganja u proširenje i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže, programi podsticaja samostalnim zanatskim radnjama i starim zanatima, aktivne mjere zapošljavanja, stvaranje uslova za dalji razvoj automatike, robotike, mehatronike, farmaceutske i novih tehnologija i biznisa,
realizacija socijalnih, stambenih i drugih zakonskih prava i zaštite boraca, invalida i porodica poginulih boraca realizacija prava nemoćnim, socijalno ugroženim i marginaliziranim kategorijama stanovništva…

Do kraja prve godine mandata, gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović provodio je aktivnosti na ispunjenju 55 od datih 66 obećanja, tj. na  83%  datih obećanja. U naredne tri godine mandata, gradonačelnik Imamović će raditi na otpočinjanju i provođenju aktivnosti na realizaciji preostalih 11 obećanja, kao i na realizaciji svih datih obećanja – saopšteneo je iz Grada Tuzle.

(tuzlainfo.ba)