ANA PEJIĆ I TARIK SMAJLOVIĆ, KANDIDATI SDP-a ZA GV TUZLA: Mladi su kreatori boljeg društva

Tuzla je grad različitosti, multikulturalnosti, suživota i tolerancije i takva treba da ostane

Socijaldemokratska partija Tuzla  i na ovogodišnjim Lokalnim izborima, prema ustaljenoj praksi, na kandidatskim listama, dala je priliku mladima da kroz aktivni angažman pokažu da mogu biti kreatori političkog i društvenog života. Aktivnim djelovanjem, kao glas onih koje predstavljaju najbolje razumiju probleme, ali i pitanja na kojim se treba i može raditi.

       Ana Pejić, kandidatkinja je SDP-a za Gradsko vijeće Tuzla. Na listi je pod rednim brojem 3. Po zanimanju je bachelor prava. Politički se angažovala nakon završetka fakulteta. Za ovu stranku se odlučila jer smatra da mladima daje priliku da iskažu potencijal, izraze mišljenje i aktivno djeluju i kreiraju politiku koja vodi ka njihovom boljem položaju u društvu.  Smatra da to najbolje dokazuje njen dosadašnji  stranački uspjeh. Za kratko vrijeme postala je članica predsjedništva gradske i državne organizacije Socijaldemokratske partije.

Šta biste naveli kao glavni razlog kandidature?

Ana Pejić: Kao mlada, a ujedno i društveno aktivna osoba, uvijek sam smatrala da mladi ljudi trebaju biti kamen temeljac svakog društva. Htjeli mi to priznati sebi ili ne, politika utiče na naš život i svakodnevnicu. U našoj Tuzli, mladi i obrazovani ljudi mogu svojim idejama unaprijediti svaki segment  društva. Mišljenja sam da mladi treba da pokažu kvalitet i kapacitet, što je zajedno sa iskustvom uvijek dobitna kombinacija.

Politički ste aktivni tek neko vrijeme. Zašto se kao izbor SDP izdvojio u odnosu na ostale stranke?

Ana Pejić: SDP BiH je politička partija koja mladim, odgovornim, obrazovanim ljudima daje prednost. To se može vidjeti kroz aktuelnu listu za Gradsko vijeće Tuzla, ali i prethodnim mandatom. Politika SDP Tuzla je alternativa nacionalizmu i podjelama u našem Gradu. Zahvaljujući SDP-u Tuzla, gradonačelniku Tuzle Jasminu Imamoviću, naš grad je tvrđava različitosti, multikulturlnosti, suživota i tolerancije. Bogatstvo jednakosti i slobode prisutno je u svim sferama života. I moram naglasiti da sam ponosna što sam dio najjače SDP-ove organizacije u Bosni i Hercegovini, kandidatkinja na listi za Gradsko vijeće Tuzla, na kojoj je apsolutna dominacija mladih i perspektivnih ljudi u našem gradu.  Pri tome mislim na one mlade koji su voljni primjerom pokazati da možemo zajednički krojiti budućnost našeg grada a ne  biti nijemi posmatrači.

Na čemu se zasniva vaša kampanja? Šta je ono za šta ćete se zalagati ukoliko dobijete povjerenje građana?

Ana Pejić: Zaista mogu reći da imamo bogat izborni program, koji je dostupan i na našoj web stranici. Brineći se o zdravlju naših građana, ne pravimo skupove i druženja, jer nam je najvažnije da svi budemo sigurni i sačuvamo ono najvažnije. Osvrnula bih se na to da u programu osim realizovanih i planiranih projekata, imamo jasno definisane i strateške ciljeve za obrazovanje, kulturu i sport u kojima su naravno prioritet djeca i mladi. Kao jedna od njih, logično da ću se zalagati za pitanja mladih, rješavanju problema i realizaciji prioriteta koji će doprinijeti njihovom boljem  statusu i položaju u gradu. Zalagat ću se za dalje učešće u aktivnostima na profesionalnoj orjentaciji učenika, na stimulisanju deficitarnih zanimanja, na podsticanju dualnog obrazovanja radi prilagođavanja na tržištu rada.

Osvrnimo se ukratko na položaj ženske populacije u politici i društvu. Kako biste ocjenili ravnopravnost u okviru stranke?

Ana Pejić: Žene u našoj stranci su stvarno ravnopravno zastupljene. Na listi za GV imamo 40% žena, plus jedna. Nositeljica liste nam je žena, što pokazuje da nam je pružena prilika i mogućnost da pokažemo šta i koliko možemo uraditi.

Očekujete li prolazak u Gradsko vijeće i šta biste poručili mladima?

Ana Pejić: Nadam se što boljem rezultatu. Poručila bih mladima da ne budu pasivni, jer mandat od četiri godine nije malo. Neka njihov glas bude  glavno oružje za bolje sutra svih nas.

         Tarik Smajlović, student je  završne godine pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Važi za dugogodišnjeg društveno-političkog aktivistu. U prostorije SDP-a kročio je sa  14 godina. Već tada je prepoznao Socijademokratsku partiju kao nositelja bića Bosne i Hercegovine, ideje,  suživota, tolerancije i jedinstva.  Predsjednik je  Foruma mladih SDP-a u Tuzli, član Gradskog odbora i član predsjedništva SDP-a Tuzla. Prvi put je  kandidat na Lokalnim izborima za Gradsko vijeće Tuzla, pod brojem 34.

Možemo reći da ste se kao mlada osoba politički aktivirali. Ove godine, kandidat se za Gradsko vijeće Tuzla?

Tarik Smajlović: U prostorije SDP-a kročio sam sa 14 godina. Već tada sam prepoznao da je SDP, nositelj bića Bosne i Hercegovine, ideje,  suživota, tolerancije i jedinstva. Često slušamo priče da već ostvareni ljudi mogu nešto promijeniti i kreirati našu politiku. Smatram da, zapravo, i mladi mogu biti jednako uspješni u tome. Imamo mnogo omladinskih aktivista i aktiviskinja, koji imaju kapaciteta da se bave politikom. Obzirom da sam dugogodišnji društveno-politički aktivista u mnogim organizacijama, plan  je da budem jedan od glasova mladih i omladinskih udruženja u našem Gradskom Vijeću.

Kakav je zapravo položaj mladih u Tuzli?

Tarik Smajlović: Tuzla brine o mladima, što pokazuje i činjenica da je Grad dobio priznanje Lidera u oblastima podrške omladinskom aktivizmu i projektima mladih. Mogu reći  da uvijek imamo neke spremne projekte za mlade.  Ovo je univerzitetski grad, u kojem imamo studente koji dolaze iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Iako je Univerzitet u  Tuzli, nadležnost viših nivoa vlasti, smatram da Grad treba aktivno učestvovati  stvaranju boljih uslova. Zajednički sa višim nivoima vlasti trebamo i na tom polju poboljšati saradnju. Bolji uslovi u obrazovnom sistemu, svakako će doprinijeti boljem položaju studenata/studentica, ali i učenika.

Politički ste se afirmisali u okviru Socijaldemokratske partije. Kao mlada osoba, sa dugogodišnjim političkim angažmanom, šta smatrate da SDP izdvaja u odnosu na ostale stranke?

Tarik Smajlović: Političke stranke uglavnom usvajaju politiku podjele, mržnje i netrpeljivosti. Svakako to nije naša politika u SDP-u. Naša politika  je politika rada, prosperiteta i   napretka. Slogan kojim se vodimo je „Tuzla ide naprijed“, što kazuje da nam je najbitniji njen napredak u ekonomiji, turizmu, ekologiji, ali i svim drugim sferama života.

Kako ocjenjujete dosadašnji rad Gradskog vijeća? Smatrate li da bi nešto trebalo promijeniti u narednom periodu?

Tarik Smajlović: Iako postoje brojne optrukcije od strane opozicije, Gradsko vijeće zaista radi u svom punom sazivu. Naša većina se uvijek trudila da sve odluke budu donesene u interesu svih građana, a to se pokazalo i u ovom periodu pandemije. Nisu prestajali sa radom, nego je samo izvršena reorganizacija. Konstantno se usvajaju projekti značajni za grad. Ono što je bitno pomenuti da Tuzla ni u vrijeme korona krize nije stajala sa razvojem. Imamo mnogo projekata  i zahtjeva za gradnju firmi, stambeno-poslovnih objekata, što naravno doprinosi poboljšanju ekonomske situacije, obzirom da izgradnja jednog objekta za sebe veže 50 malih i srednjih preduzeća i veliki broj radnih mjesta.

Pitanje kao i kolegici Ani Pejić, ukoliko dobijete povjerenje građana, šta je ono za što ćete se zalagati? Prioriteti će biti?

Tarik Smajlović: Ukoliko prođem, fokusirati ću se na projekte koji doprinose povećanju broja omladinskih sadržaja u našem gradu. Kreiranje omladinskog parka za sve mlade u našem gradu i šire, jedna je od ideja. Uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe sa invaliditetom, još jedna je od stvari koje bi se mogle izdvojiti kao prioritet. U suštini, ukoliko dobijem podršku građana, svi projekti koji su za dobrobit grada, našeg razvoja i napretka, biti će u fokusu mog djelovanja.

Na kraju, mladi kandidati Socijaldemokratske partije za Gradsko vijeće Tuzla, Tarik Smajlović i Ana Pejić, poručuju mladima da ne budu pasivni posmatrači, nego da izađu na izbore i po ličnom nahođenju daju podršku onima za koje smatraju da to zaslužuju. Neka njihov glas bude  glavno oružje za naše bolje sutra. Korištenjem aktivnog biračkog prava, kreirati će politiku koja će ih voditi naredne četiri godine.

                                                                                          Mubina Biščić-Delmanović