Akcija uređenja grada Srebrenika u sklopu međunarodne akcije “Clean Up the World”

U povodu međunarodne akcije “Clean Up the World”, a koja se tradicionalno organizuje trećeg vikenda u mjesecu septembru, Grad Srebrenik u saradnji sa JP “9. Septembar” d.d. Srebrenik i Turističkom zajednicom grada Srebrenika organizuje akciju „Očistimo grad Srebrenik“, a koja će trajati od 16. do 23. septembra 2023. godine.

U sklopu ove akcije planirane su aktivnosti na uklanjanju divljih deponija smeća, čišćenju javnih površina i vodotoka na području grada Srebrenika, a koje će se realizovati u saradnji sa Mjesnim zajednicama i građanima, JP “9. Septembar” d.d. Srebrenik, Turističkom zajednicom grada Srebrenika, sportskim društvima, NVO i privrednim subjektima našeg grada.

U tom smislu, pozivaju se svi zainteresovani građani, privredni i drugi subjekti da se uključe u ovu akciju, te daju svoj doprinos na uklanjanju divljih deponija smeća, čišćenju i uređenju javnih i privatnih površina, šuma i vodotoka na području grada Srebrenika. Više informacija o organizaciji same akcije, građani mogu dobiti u resornoj Službi za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika i JP “9. Septembar” d.d. Srebrenik. Kontakt osoba u Gradskoj upravi Srebrenik je Aldin Brašnjić.

(Grad Srebrenik)