Akcija uklanjanja divljih deponija i čišćenja šireg područja općine Srebrenik

U skladu sa članom 146. Odluke o komunalnom redu, načelnik općine Srebrenik je donio Program aktivnosti na realizaciji proljetne akcije uređenja grada i naseljenih mjesta općine Srebrenik, koja se ima realizovati u periodu od 06. aprila do 31. maja 2019. godine.

Danas u prostorijama Doma kulture u Srebreniku, sa početkom u 11 sati, će se održati sastanak sa predstavnicima svih mjesnih zajednica, predstavnicima NVO (Eko zeleni, Eko Ratiš, Vijeće mladih općine Srebrenik-Eko mreža, Omladinsko udruženje „Ljiljan“ Lisovići, Udruženje mladih „Tinja“, Eko fond „Butro“, S1-priroda i društvo Srebrenik, Planinarsko društvo, Lovačko društvo, Ribolovno društvo i dr.), privrednih subjekata (Ingram, JATA, ITK Musić, Kopex) i JP „9. Septembar“ d.d. Srebrenik, na kome će Općinski načelnik sve poznate upoznati sa programom i planiranim aktivnostima akcije.

Navedenim Programom, između ostalih aktivnosti planirana je organizacija akcije uklanjanja divljih deponija smeća, čišćenja šireg područja planine Majevice i svih vodotoka na području općine Srebrenik, koja će se u saradnji sa mjesnim zajednicama i građanima, JP “9. Septembar” d.d. Srebrenik, NVO i privrednim subjektima naše općine, realizovati dana 06. aprila (subota) 2019. godine. U tom smislu, pozivaju se svi zainteresovani građani, privredni i drugi subjekti da se uključe u ovu akciju, te daju svoj doprinos na uklanjanju divljih deponija smeća, čišćenju i uređenju svih javnih i privatnih površina, šuma i vodotoka na području naše općine.

Više informacija o organizaciji same akcije, građani mogu dobiti kod predsjednika MZ-e te u resornoj Službi za prostorno uređenje i zaštitu okolice općine Srebrenik. Program aktivnosti na realizaciji proljetne akcije uređenja grada i naseljenih mjesta općine Srebrenik u pdf. format možete preuzeti ovdje:

pdfProljetna akcija čišćenja 2019