Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH nije zabranila provjeru diploma: “Nedopustiva samo kolektivna provjera diploma”

Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH nije zabranila provjeru diploma zaposlenih u paralmentu BiH, već je samo dala mišljenje da je kolektivna provjera nedopustiva i da je neophodno da postoji sumnja pa da se onda uđe u istraživanje validnosti diplome.

“Agencija nije, niti može zabraniti provjere. Dali smo mišljenje da se radi o javnim ispravama i naravno da je dopušteno osporavanje javnih isprava, ali to podrazumijeva zakonit postupak na konkretne okolnosti. Za nas je neprihvatljivo generalizovanje i da se svi ljudi stavljaju pod sumnju. Mora se naći mjera i ako postoji sumnja da je pet diploma, onda da se vrši provjera za njih, i ako se utvrdi falsifikat, onda organi gonjenja su jedini koji su nadležni i ovlašteni za postupak”, rekao je Petar Kovačević, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka.

Inače, polovinom januara Sekretarijat Zajedničke službe parlamenta BiH najavio je provjeru diploma svih zaposlenih u toj instituciji, i tim povodom od Agencije za zaštitu ličnih podataka tražili su mišljenje u vezi s provjerom diploma svih zaposlenih na način da se svim osnovnim, srednjim i visokoškolskim ustanovama uputi upit o podacima svojih zaposlenih o sticanju diplome sa brojem diplome i datumom izdavanja.

“Ne može se generalizovati i ne mogu se svi stavljati u isti koš. Morate imati ulazne parametre. Ako poslodavac ima sumnju da su neke diplome falsifikovane, traži od službe da se provjere, a ako se tada  utvrdi  da se radi o falsifikatu, onda na snagu stupaju organi gonjenja kao jedini nadležni za takve stvari”, rekao je Kovačević.

Sva priča o provjerama diploma počela je nakon što su novinari za samo 17 dana dobili diplomu srednje medicinske škole iz Sanskog Mosta. Tada su svi najavili provjere diploma, međutim do danas po tom pitanju nije urađeno ništa konkretno.

(RTV Slon/Nezavisne novine)