Agencija za statistiku BiH: U februaru cijene u Bosni i Hercegovini više za 0,5 posto

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u februaru u prosjeku su više za 0,5 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok je godišnja inflacija iznosila 2,1 posto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Hrana i bezalkoholna pića u februaru u prosjeku su skuplji za 0,4 postou odnosu na januar, alkoholna pića i duhan za 0,8 posto, stanovanje i režijski troškovi za 0,3 posto, zdravstvo za 0,4 posto, prevoz za 1,7 posto, komunikacije za 0,1 posto, rekreacija i kultura za 0,5 posto, restorani i hoteli za dva posto, a ostala dobra i usluge za 0,5 posto.

Odjeća i obuća u drugom mjesecu u prosjeku su jeftiniji za 1,4 postou odnosu na januar, a namještaj i aparati za domaćinstvo za 0,4 posto.

U Bosni i Hercegovini nivo cijena u februaru u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 2,1 posto.

U februaru ove, u odnosu na isti mjesec lani, hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su skuplji za 2,1 posto, alkoholna pića i duvan za 4,6 posto, stanovanje i režijski triškovi za 0,4 posto, namještaj, aparati za domaćinstvo i redovno održavanje kuće za 3,2 posto.

Tuzlarije