Advokat Ajanović: Nezakonito postupanje Disciplinske komisije MUP-a TK

Općinski sud u Tuzli donio je Presudu kojom se pravno utvrdilo nezakonito postupanje Disciplinske komisije MUP-a TK prilikom primjene Zakona o policijskim službenicima i Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika pri izricanju disciplinskih mjera, čime su policajci oštećeni nezakonitim umanjenjem plate i prijetnjom otkaza, navodi u saopćenju advokat Mirnes Ajanović.

Disciplinska komisija MUP-a TK nije pravila razliku između odredbi lakše i teže povrede službene dužnosti, pa je sve prekršaje podvodila pod težu povredu službene dužnosti iako je Zakonom određena razlika između lakše i teže povrede službene dužnosti, a koja se ogleda u postojanju posljedica u odnosu na disciplinski prekršaj. Zakonom je definisano da se lakšom povredom službene dužnosti smatra “neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka bez težih posljedica”, a težom povredom službene dužnosti smatra se “neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka”, čime je jasno da je razlika između ove dvije norme u nastupanju posljedice u odnosu na prekršaj, a što je zanemarivano u disciplinskim postupcima od strane MUP-a TK.

Shodno presudi Općinskog suda u Tuzli, kojom je potvrđena zakonska razlika između ove dvije norme u pogledu nastupanja posljedice, Disciplinska komisija MUP-a TK ubuduće će morati djelovati u skladu za zakonskim normama ali i Presudom Općinskom suda u Tuzli, bez diskriminacije policajaca i vođenja montiranih postupka u svrhe mobinga i ucjenjivanja policajaca nezakonitim otkazima, stoji u saopćenju Ajanovića.