956 hiljada KM za subvenciju troškova prijevoza djece, učenika i studenata

Vlada TK je donijela Program kojim se utvrđuje raspodjela 956.400,00 KM za subvencije troškova prijevoza za djecu, učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, djecu, učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju, te djecu, učenike i studente korisnike uvećanog dječijeg dodatka i njihove pratioce, ukoliko je pratilac neophodan.

Za ove kategorije korisnika troškovi prijevoza se subvencioniraju u cjelokupnom iznosu.Raspored sredstava izvršen jena osnovu podataka dostavljenih od centara za socijalni rad o korisnicima prava i njihovimpratiocima.