7,5 miliona KM za boračko invalidsku zaštitu

Vlada TK donijela je danas Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2018. godini. Ovim dokumentom izvršena je  raspodjela sredstava, planiranih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, za prava utvrđena Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakonom o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona  i  Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i za ostala izdvajanja za raspodjelu korisnicim boračko – invalidske zaštite u 2018. godini.

Za podršku boračkoj populaciji ove godine planirano je ukupno 7.510.000,00 od čega za zdravstvenu zaštitu 650.000,00 KM, plaćanje neposrednog učešća osiguranih osoba u troškovima korištenja zdravstvene zaštite (premija osiguranja) 500.000,00 KM,           osiguranje lijekova 160.000,00 KM, pomoć u liječenju 370.000,00 KM, ortotsko – protetska pomagala i druga pomagala 840.000,00 KM, banjsko – klimatsko liječenje 160.000,00 KM, obavljanje pripravničkog i volonterskog staža 480.000,00 KM, stipendiranje 1.000.000,00 KM, pomoć za rješavanje stambenih potreba 705.000,00 KM, pomoć u slučaju smrti 550.000,00 KM i jednokratnu novčanu pomoć u svrhu rješavanja socijalnih potreba 775.000,00 KM.

(Nezavisni.ba)