600 hiljada KM za sufinansiranje razvojnih projekata u turizmu

Vlada TK utvrdila je uslove, kriterije, način i postupak dodjele finansijskih sredstava planiranih za sufinansiranje razvojnih projekata u turizmu na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.

Za ovu namjenu u Budžetu TK za 2022. godinu su planirana sredstva u iznosu od 600.000 KM.

Od ovog iznosa 500.000 KM je planirano za kapitalne transfere privatnim preduzećima i poduzetnicima, dok je za kapitalne transfere neprofitnim organizacijama planirano 100.000,00 KM.

Korisnici ovih sredstava su lokalne turističke zajednice, neprofitne organizacije i udruženja sa iskustvom u vođenju razvojnih projekata iz oblasti turizma, privatna preduzeća, obrti i samostalni poduzetnici registrovani za obavljanje turističko – ugostiteljske djelatnosti.

Sredstva će se dodijeliti za projekte iz oblasti javne i poslovne turističke infrastrukture, a koji će se implementirati isključivo na području Tuzlanskog kantona.