50 godina časopisa Acta Medica Saliniana

Sa izlaskom iz štampe novog dvobroja službenog medicinskog časopisa JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Acta Medica Saliniana 2022, Volume 52, Issue 1-2, na skroman način obilježen je jubilej, 50 godina postojanja i štampanja.

Punih 50 godina časopis Acta Medica Salinana dva puta godišnje na engleskom jeziku publikuje novosti i rezultate istraživanja iz svijeta medicine i ostalih srodnih naučnih grana.

Časopis je indeksiran u najpoznatijim bibliografskim bazama podataka kao što su Scopus, Index Copernicus, Master Journal List, EBSCO, The Ulrichs Periodical Directory, Directory of Open Access Journals, Open J-Gate, ProQest i Google Scholar, a osim u printanom obliku Acta Medica Saliniana je prisutna i na internetu svojom online verzijom.
Časopis je nedavno potpisa o Sporazum o saradnji sa bosanskohercegovačkom akademijom nauka i umjetnosti (BHAAS) u kome su obje strane iskazale svoju opredjeljnost za postizanje univerzalnog pristupa naučnoj literaturi i unapređenje i razvoj nauke u Bosni i Hercegovini i bosanskohercegovačkoj dijaspori, kao i promociju bosanskohercegovačke nauke, naučnika i naučnih časopisa.

Zahvaljujući predanom radu bivših i sadašnjih urednika časopisa među kojima su prof. dr. Lenka Kljajić – Rosenberg (1972.-1973.), prof. dr. Dušan Tešanović (1973. – 1979.), prof. dr. Božina Radović (1980. – 1999.), prof.dr. Rajko Igić ( 1991. – 1992.), prof. dr. Osman Sinanović (1992. – 2008.), prof. dr. Fuad Brkić (2008. – 2012.), prof. dr. Osman Sinanović ( 2012. – 2018.), doc. dr. Igor Hudić ( 2018. – do danas) časopis i danas ispunjava svoju misiju prenosa znanja i novih naučnih spoznaja. Putem ovog časopisa svi naučnici, istraživači a posebno mladi članovi akademske zajednice Univerziteta u Tuzli i drugih univerziteta u Bosni i Hercegovini imaju priliku objaviti svoje naučne radove što je i jedan od najvažnijih kriterija za izbor u više zvanje.

Posljednih nekoliko godina najaktivni članovi Uredništva časopisa Acta Medica Saliniana su doc. dr. Igor Hudić, urednik, prof. dr. Nihad Mešanović, član izdavačkog savjeta i tehnički urednik Alma Muhedinović, prof.