5. narandžasti vikend u Tuzli 27.-30.05

Svakoga posljednjeg vikenda u mjesecu građani mogu odložiti svoj kabasti otpad u 20 kontejnera raspoređenih u urbanom dijelu grada. U prigradskim mjesnim zajednicama kabasti otpad će se odvoziti u još dva termina; u prvim sedmicama jula i oktobra.

Ovo je 5. narandžasti vikend po redu od početka akcije JKP Komunalac.

Šta podrazumijeva novi sistem upravljanja otpadom?

Sva domaćinstava koja redovno plaćaju odvoz otpada imaju 3 mogućnosti:
1. Da BESPLATNO svoj kabasti otpad svaki radni dan odvezu na deponiju Desetine i odlože u reciklažno dvorište.
2. Da BESPLATNO svoj otpad odlože na predviđeno mjesto u definiranim terminima:
– GRADSKE mjesne zajednice: 12 PUTA GODIŠNJE, svakog posljednjeg vikenda u mjesecu.
– PRIGRADSKE mjesne zajednice: 4 PUTA GODIŠNJE (prva sedmica u januaru, aprilu, julu i oktobru).
3. Da UZ NADOKNADU pozovu JKP Komunalac na broj: 035 302 577 da odveze kabasti otpad.

“Svaki drugi način odlaganja otpada nije dozvoljen!”, upozoravaju iz Komunalca