40 godina sistema daljinskog grijanja grada Tuzla: U Tuzli se održava 5. Međunarodni stručni skup o sistemima daljinskog grijanja

Kako iskoristiti izazove globalnih klimatskih promjena i digitalizacije do navika građana Tuzle?

Grad Tuzla i “Centralno grijanje” d.d. kreiraju rješenja koja će doprinjeti da grad Tuzla postane ekološki / pametan grad po EU standardima.

Zdravlje građana i dobrobit cjelokupnog društva predstavlja zajedničku misiju Grada Tuzla i “Centralno grijanje” d.d. Tuzla, čiji je osnovni cilj prilagođavanje navedenim promjenama, što je i osnovna tema stručnog skupa Tuzla 2023.

Navedeni događaj istovremeno predstavlja i priliku da se kao aktivni partner u kreiranju rješenja za budućnost uključe lokalni akteri, građani i NVO sektor.

“5. Međunarodni stručni skup o sistemima daljinskog grijanja – Tuzla 2023” biće održan 21. i 22. septembra (Hrvatski kulturni centar, Stari grad, Tuzla) u povodu 40 godina sistema daljinskog grijanja grada Tuzla.

Organizatori skupa su Grad Tuzla i “Centralno grijanje” d.d. Tuzla.

(Centralno grijanje)