23% više online kupaca u BiH nego prije pandemije

Broj korisnika online plaćanja povećao se za 23 posto u odnosu na period prije izbijanja pandemije Covid-19, pokazalo je ovogodišnje MasterIndex BiH istraživanje.

Online plaćanja koristi 69 posto ispitanika, od čega 11 posto plaća online makar jednom sedmično, dok 36 posto koristi online plaćanja makar jednom mjesečno.

MasterIndex, tradicionalno godišnje istraživanje finansijskih navika i potreba aktivnih korisnika kartica u Bosni i Hercegovini, pokazalo je i da su muškarci za nijansu aktivniji online kupci od žena (53 napram 47%), dok su posmatrano po starosnoj strukturi, najaktivniji online kupci starosti između 45 i 59 godina (30%), a za njima slijede oni uzrasta između 25 i 34 godine (23%) i između 35 i 44 (20%).

Plaćanje debitnim, kreditnim i pripaid karticama se pokazalo kao prvi izbor prilikom plaćanja za 54% ispitanika, što dokazuje da se korisnici oslanjaju na brzinu, jednostavnost i sigurnost elektronskih plaćanja, kao i da su ih prepoznali kao zdravstveno bezbjedniju opciju tokom pandemije.

Na keš prilikom dostave oslanja se 41% ispitanika, a zanimljivo je da su m-banking aplikacije popularnije od e-bankinga kao opcija za plaćanje robe i usluga poručenih na internetu (21 naspram 14%).

RTV Slon