1. juna počinje isplata naknada majkama porodiljama u TK

Stvoreni su svi uslovi za realizaciju mjesečne naknade majkama porodiljama u Tuzlanskom kantonu. Naime, Vlada TK je na današnjoj sjednici je odlukama utvrdila da će nazaposlene majke, za djecu koja su rođena od 1. aprila, ove godine imati pravo na mjesečnu naknadu u visini od 996 KM, dok postoje ispunjeni uslovi za ispunjavanje prava,a najduže 12 mjeseci od dana rođenja djeteta. Što se tiče majke porodilja koje su u radnom odnosu one će imati dio sredstava koja će se refundirati odnosno isplaćivati će se razlika od iznosa koji primaju i prosječne plate FBiH,odnosno 996 KM.

” Za jednokratnu novčanu pomoć, koja obhvata period od 1. aprila, 2021 – 1.1prila 2022, to je jednokratna pomoć za sve majke bez obzira da li su bile zaposlene ili ne one će doiti pomoć u visini od 996 KM. Mi smo u planu da od 1. juna  krenemo sa isplatom, naravno sva sredstva koja su predviđena od 1. aprila bit će refundirana svim majkama koje ostvaruju to pravo” rekao je Mirsad Muhamedbegović, ministar za rad i socijalnu politiku TK