Najava planskih isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 18.10.2022. godine (utorak) na području

  1. Grada Srebrenika:

– u naseljima: Okresanica, Lipik, Hamidov Do, Ravnuše, Gornji Srebrenik, Nišići, Donji Srebrenik, Ćojluk,Bijeli put, ulice: Ibrahima Cvike, Majevička, Benjamina Hogića-Benka, Mehmeda Ibrahimovića u vremenu od 07:00 do 08:00 sati,

– u naseljima: Brda, Babunovići deponija, Hazard, Salihbašići, Murati, Sladna Kovačevići, Sladna Dom, Sladna izbjegličko naselje, Vikale, Sladna Hodžići, Gulami, Omerbašići, Sladna Skopljaci, Ibrići, Brnčani, Falešići izbjegličko naselje, Falešići, Donji Čekanići, Gornji Čekanići, Gornji Moranjci Mahala, Gornji Moranjci Bošnjaci, Gornji Moranjci Novo Naselje, Gornji Moranjci Češljugovaća

u vremenu od 08:00 do 09:00 sati,

– u ulicana: Džemala Bijedić, 21.Juni, Nedžada Šečića, Hsana Kikića, Huseina Kapetana Gradaščevića, Varoških Polja, Mije Gudeljevića, Radnička, Alije Izetbegovića, Kulina Bana, Bosasnkih Branilaca, Zlatnih Ljiljana,  Marta, 21. Srebreničke Brigade, 25. novembra, 221. Oslobodilačke Brigade, 9. Septembra, Kiseljačka, Derviša Sušića 16. Muslimanske Brigade, Tuzlanskog Odreda te naselj: Bare, Rapatnica, Donji Moranjci, Uroža, Šahmeri, Seona, Behrami, Dedići, Padališta, Duboli Potok, Lipje, Cage i Krečana u vremenu od 09:00 do 10:00 sati,

– u ulicama: Reufa Hodžića, 21.divizije i Muhsina Rizvića u vremenu od 10:00 do 11:00 sati,

– u naseljima: Kiseljak, Sječe i  Markuše u vremenu od 11:00 do 12:00 sati,

– u ulicama: 21.Srebreničke brigade, Bosanskih branilaca, Teritorijalne odbrane 92 i Ivana Markovića Irca u vremenu od 13:00 do 14:00 sati,

– u naseljima: Babunovići, Lušnica, Kosica,Ferizovići, Šehovina, Ćehaje u vremenu od 15:00 do 16:00 sati,

– u naseljima: Grabovci, Rapatnica, Novo Naselje Luka, Donji Moranjci, Šahmeri, Behrami, Uroža, Seona, Dedići, Lipje, Cage, Padališta i dio Dubokog Potoka kod škole u vremenu od 12:00 do 15:00 sati,

– u naseljima: Ćehaje, Ježinac, Mustafići, Huremi, Donja Špionica, Badelka, Zubovo Brdo, Radići,Vrela Krč, Hujdurovići, Gornji Hrgovi, Lovačka kuća, Cerik, Špionica centar, Tutnjevac, Srednja Špionica, Jošak, Polja i Kosica Dežići  u vremenu od 16:00 do 17:00 sati.

Dana 19.10.2022. godine (srijeda) na području:

  1. Grada Tuzle:

– u ulicama: Kozlovačke čete i Muharema Fizovića Fiska u vremenu od 08:30 do 11:30 sati,

– u ulicama: Drage Pavića i Put križani u vremenu od 11:30 do 14:30 sati,

– u ulici Vrapče u vremenu od 13:00 do 15:30 sati.

  1. Grada Gradačca:

– u naseljima: Bare,Barišići,Jurići,Bjeljevina Donja i Gornja i Okanovići u vremenu od 09:00 do 10:00 sati,

– u naseljima: Sibovac vodovod i Škorići u vremenu od 10:00 do 11:00 sati,

– u naseljima: Zelinkići, Gibe, Huskići i Omeragići u vremenu od 11:00 do 12:00 sati.

– u naseljima: Kerep,Srnice Donje,Vučkovci,Hrgovi Donji,Ormanica,Srnice Gornje,Biberovo Polje,Moštanica,Trnovci,Prijeko brdo,Džakule,Jelovče selo,Zelinja Donja i Srednja,Jasenica,Toke, Čuste, Lukavac Donji,Lukavac Pašin, Kukuruzi, Mahmut Mahala,Gluhe,Alibašići, Kamberi, Grabov Gaj i Avramovina u vremenu od 13:00 do 14:00 sati.

  1. Grada Srebrenika:

– u ulicama: Hazima Vikala, Ahmeta Džanića, Zdravstvenih radnika i Reufa Hodžića u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

  1. Općine Sapna u naseljima: Jelovo Brdo, Zelina1, Zelina2, Gojčin 1 i Gojčin 2 u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.