Јavni dug na kraju prošle godine iznosio oko 12,2 milijarde KM

Stanje javne zaduženosti BiH na dan 31. decembar prošle godine iznosi 12.154.560.000 KM, od čega se na spoljni dug odnosi 8.662.660.000 KM ili 71,27 posto, a na unutrašnji 3.491.900.000 ili 28,73 posto, navedeno je u Informaciji Ministarstva finansija i trezora koju je danas na sjednici u Sarajevu usvojio Savjet ministara.

U odnosu na 31. decembar 2019. godine javni dug se povećao za 943,32 miliona KM ili 8,41 posto, od čega se spoljni dug povećao za 519,89 miliona KM ili 6,38 posto, a unutrašnji dug za 423,43 miliona KM ili 13,8 posto, saopšteno je iz Savjeta ministara.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 51,14 posto, Republika Srpska sa 47,91 posto, institucije BiH sa 0,52 posto, a Brčko distrikt sa 0,44 posto.

Učešće javnog duga BiH u bruto domaćem proizvodu u 2020. godini iznosi 35,08 posto, što BiH svrstava u red najmanje zaduženih zemalja u regionu.

Kada se posmatra struktura spoljnog duga po kreditorima, najveće učešće imaju Svjetska banka – IDA i IBRD sa 30,74 posto, Evropska investiciona banka sa 23,20 posto, Međunarodni monetarni fond sa 10,48 posto, Evropska banka za obnovu i razvoj sa 7,16 posto i Pariški klub kreditora sa 6,29 posto, a što predstavlja 77,87 posto ukupnog stanja spoljnog duga, navedeno je u saopštenju.

Servis spoljnog duga BiH u 2020. godini iznosi 771,32 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosi 622,38 miliona KM ili 80,69 posto, a na kamatu 148,94 miliona KM ili 19,31 posto.

U ukupnom iznosu servisa spoljnog duga BiH Federacija BiH učestvuje sa 63,80 posto, Republika Srpska sa 33,90 posto, a Brčko distrikt i institucije BiH sa 1,2 posto, odnosno 1,1 posto.