Od sutra produženo radno vrijeme šalter sale MUP-a TK

Na osnovu ukazane potrebe, te Odluke ministra unutrašnjih poslova TK o preraspodjeli redovnog radnog vremena šalter sale („CIPS-a“) u Tuzli, od sutra 09.03.2022. godine bit će organizovano produženo radno vrijeme u dvije smjene tj. rad šalter sale počinje od 07,30 sati i traje do 19,00 sati.

Cilj donošenja ovakve odluke je da se smanje gužve na šalterima, te da se omogući građanima koji rade do 16,00 sati da poslije radnog vremena mogu ostvariti određena prava na pomenutoj lokaciji. Ova Odluka ostaje na snazi do izmjena okolnosti koje su utjecale na njeno donošenje.