Drugu godinu za redom u Gračanici negativan prirodni priraštaj

Gračanicu je roda 2021. godine posjetila više puta u odnosu na prethodnu godinu, rođeno je 510 beba što je u odnosu na prethodnu godinu više za 45. Sa druge strane i u knjigu umrlih upisan je znatno veći broj u odnosu na prethodnu godinu, stoga je u Gračanici zabilježen negativan prirodni priraštaj. Potvrdio je ovo Muhamed Beganović stručni saradnik za društvene djelatnosti i građanska stanja Grada Gračanica.

U 2021. godini na području Grada Gračanica upisano je u matičnu knjigu rođenih 510 djece , u istom periodu umrlo je 632 što je negativan prirodni priraštaj od -122. Broj rođenih je u prosjeku u dosadašnjih 10 godina kada je rađano otprilike  oko  500 djece, dok je umrlih više otprilike za 160 ili 170 u poređenju sa posljednjih 10 godina.

U prethodnih deset godina najveći pozitivan prirodni priraštaj zabilježen je 2016. Godine kada je rođeno 150 beba više u odnosu na broj umrlih.

Kada je riječ o mjesnim zajednicama i tu je ove godine došlo do preokreta. U najvećoj, mjesnoj zajednici Gračanica zabilježen je negativan prirodni prirštaj od 43 više umrlih u odnosu na rođene. Najmanje je mjesnih zajednica u kojima ima pozitivan prirodni priraštaj.

Pozitivan prirodni priraštaj ostvaren je u mjesnoj zajednici Orahovica gdje je rođeno 63 djece a umrlo je 54 ljudi. U Gornjim Doborovcima rođeno je šestero djece a umrlo troje ljudi. U mjesnoj zajednici Buk troje je rođeno a jedno umrlo, dok je u ostalim mjesnim zajednicama ostvaren negativan prirodni priraštaj što znači više je umrlih nego rođenih.

Kada je riječ o broju sklopljenih brakova  zabilježen je znatno veći broj vjenčanih parova u odnosu na prethodnu godinu ali je više brakova završilo razvodom.EON

U 2021. godini obavljeno je 370 vjenčanja a razvedeno je 95 brakova. Vjenčanja su zadržana u svom prosjeku dok je broj razvoda najveći u zadnjih 10 godina.

Kada je riječ o Bosni i Hercegovini u 2021. godini zabilježen je negativan prirodni priraštaj od 16 375 više umrlih u odnosu na broj novorođenih osoba.