Djeci u Federaciji do 18. godine života 100 KM dječjeg doplatka?

Iako je ranije planirano 32,5 miliona KM, Vlada je uspjela u predloženom budžetu za 2022. godinu osigurati još 17,5 miliona.

Primjena novog zakona o zaštiti porodica sa djecom, čiju primjenu podnosi Vlada FBiH, kako je predloženo ovim aktom koji treba proći proceduru u Federalnom parlamentu, planira početi od 1. maja ove godine, objavljeno je na Facebook profilu Vlade FBiH.

Kako navode, iako je ranije planirano 32,5 miliona KM, Vlada je uspjela u predloženom proračunu za 2022. godinu osigurati još 17,5 miliona. To je ukupno 50 milijuna KM polugodišnjeg izdvajanja za gotovo 90.000 djece koja će ostvariti pravo na dječji doplatak u mjesečnom iznosu od oko 100 KM do 18. godine. Iz 2023. godine, navode, Vlada planira godišnje izdvojiti 100 miliona KM za ovu namjenu.