Izmjenjeni uslovi za ulazak u Sloveniju

Izmjenjeni uslovi za ulazak u Sloveniju

Odlukom slovenske Vlade koja je stupila na snagu 25. decembra 2020. izmijenjeni su uvjeti ulaska u Republiku Sloveniju.

Osobama koje ulaze u Sloveniju iz država ili regija koje su na crvenom popisu u pravilu se određuje 10-dnevna karantena. Karantena neće biti određena ako osoba na graničnom prijelazu predoči negativan test na SARS-CoV-2 (COVID-19) ne stariji od 24 sati. Priznaje se PCR test urađen isključivo u zemljama EU.

Izuzetno, bez određivanja karantene i bez negativnog testa na SARS-CoV-2 (COVID-19) ulazak u Sloveniju iz „crvenih“ država i županija dozvoljen je:

  1. prekograničnim dnevnim radnim migrantima koji imaju radni odnos u jednoj od članica EU ili drugoj državi Schengenskog područja za što imaju dokaz ili potpisanu izjavu u kojoj je naveden razlog za prelazak granice kao dnevni migranti i koji se vraćaju u roku od 14 sati od prelaska granice;
  2. osobama koje su izaslane na obavljanje poslova u međunarodnom prijevozu ili se vraćaju s posla u međunarodnom prijevozu i to pri prelasku granice dokazuju sa „Potvrdom za radnike u međunarodnom prometu“ iz Priloga 3 Izjave Komunikacije Komisije o uvođenju zelenih traka u okviru mjera upravljanja granicama radi zaštite zdravlja i dostupnosti robe i osnovnih usluga ili neki drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo da ih je izaslao poslodavac;
  3. osobama koje prevoze robu ili osobe u Republiku Sloveniju ili iz Republike Slovenije u gospodarskom prometu, kao i za teretni i putnički promet u tranzitu i napuštaju Sloveniju u roku od 8 sati od prelaska granice;
  4. osobama koje putuju u tranzitu kroz Republiku Sloveniju i napuštaju Sloveniju u roku od 6 sati nakon ulaska;
  5. predstavnicima stranih sigurnosnih tijela (policije ili pravosuđa) koji izvršavaju službeni nalog i napuštaju Republiku Sloveniju odmah čim je to moguće po izvršenju naloga;
  6. osobama koje su prevezene u Republiku Sloveniju vozilom hitne pomoći ili sanitetskim vozilom kao i pratećem zdravstveno osoblje u tom vozilu;
  7. osobama koje putuju s diplomatskom putovnicom.