ISTRAŽIVANJE // Evo koliko građana podržava ulazak BiH u EU

Vijeće ministara BiH usvojilo je danas Informaciju o istraživanju javnog mnijenja “Stavovi građana o članstvu u EU i procesu integriranja”, kojeg je provela Direkcija za evropske integracije.

Rezultati ovogodišnjeg istraživanja pokazuju da bi 69,2 posto građana BiH na referendumu o članstvu, glasalo za ulazak BiH u EU. Razlog podrške, najčešće je uređenija država i društvo, te sloboda kretanja ljudi, robe i kapitala. Argumenti građana koji ne bi podržali ulazak BiH u EU su povećani troškovi života i poreza, te povećanje birokratije.

Kao u i prethodnim godišnjim istraživanjima, najviše ispitanika (33 posto) smatra da je borba protiv korupcije najvažnija reforma za BiH, a skoro svaki četvrti ispitanik smatra da je to reforma javne uprave.

Po mišljenju ispitanika, putna infrastruktura (12,4 posto) je među oblastima u kojima je postignut najveći napredak usljed napredovanja BiH u procesu evropskih integracija. Visok je procenat ispitanika koji nisu upoznati s trenutnim statusom BiH u procesu integriranja u EU. Najveći dio njih (45,3 posto) smatra da BiH pregovara o članstvu u EU, dok šesto posto njih zna da BiH trenutno odgovara na upitnik Evropske komisije.

Dominantan izvor informiranja o procesu integriranja je televizija posredstvom koje se informiše gotovo 85 posto građana. Većina ispitanika smatra da evropski put BiH ima alternativu (52,5 posto) i ovakvo mišljenje je češće u Brčko distriktu i Federaciji BiH u odnosu na Republiku Srpsku. Više od pola ispitanika vjeruje da bi najveću korist od integracije BiH u EU imali mladi (51,6 posto).

Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku od 1.200 punoljetnih građana BiH, kompjuterski posredovanom telefonskom metodom (CATI), saopćeno je iz Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH.