E-recept bi na području TK trebao donijeti uštede do dva miliona KM

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u tekućoj godini ostvario je pozitivno poslovanje, a došlo je i do određenih suficita.

U prvoj polovini 2017. godine ostvaren je višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu većem od šest miliona KM, što je navedeno u Izvještaju o izvršenju Finansijskog plana ovog zavoda za prvu polovinu 2017. godine, koji je kantonalna vlada nedavno usvojila.

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u saradnji s resornim ministarstvom radi na implementaciji projekta informatizacije zdravstva na području ovog kantona. Jedan od značajnih segmenata u informatizaciji je i uvođenje elektronskog recepta (e-recepta), koji bi u narednom periodu trebao zaživjeti.

Po riječima direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja TK Mirsada Hodžića, elektronski recept je softver koji će značajno doprinijeti radu ovog zavoda na planu kontrole i nadzora nad potrošnjom lijekova sa esencijalne liste lijekova.

Elektronski recept već je u primjeni na području Kantona Sarajevo i Unsko-sanskog kantona, a kako ističu u Zavodu zdravstvenog osiguranja TK, uskoro bi trebao biti primijenjen i na području najmnogoljudnijeg kantona u FBiH.

Hodžić ističe da bi implementacijom elektronskog recepta uštede na godišnjem nivou mogle iznositi oko dva miliona KM, što je oko šest posto.

Implementacija elektronskog recepta najavljivana je i pokretana i ranije, ali je zbog tenderske procedure dolazilo do zastoja.

”Nakon tri pokušaja postupka nabavke e-recepta, Zavod je u fazi pripreme tenderske dokumentacije za objavljivanje postupka javne nabavke putem otvorenog postupka za e–recept”, kazao je Hodžić.

Ukoliko spomenuta procedura prođe po predviđenom planu, u Zavodu zdravstvenog osiguranja TK očekuju da bi  primjena elektronskog recepta trebala početi krajem marta 2018. godine.

(Fena)