Vlada TK: Nastavlja se podrška socijalnoj zaštiti građana

U cilju kvalitetnije socijalne zaštite, odnosno zadržavanja obima socijalnih prava do čijeg bi ukidanja došlo primjenom zakonskih odredbi Federalnog zakona o materijalnoj podršci porodica s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji se primjenjuje se od 09.10.2022. godine, Vlada je danas utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom TK.

Naime, Federalnim zakonom su na jednoobrazan način za cijelo područje Federacije BiH utvrđena određena prava, te bi njegovom primjenom došlo do obustave dijela socijalnih podrški na koje su građani Tuzlanskog kantona imali pravo, a koja prevazilaze prava utvrđena Federalnim zakonom. Između ostalog Federalnim zakonom se dosadašnja prava, koja su bila propisana za majke porodilje (novčana pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja ženi-majci, odnosno drugoj osobi koja nije u radnom odnosu, jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta i pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishrana za majke-dojilje) svode na jedno pravo tj. novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji, kako se ne bi vodili višestruki postupci kod i kako stranke ne bi morale podnositi tri zahtjeva i prilagati isto toliko puta neophodnu dokumentaciju.

Međutim, obzirom da u Budžetu TK ima dovoljno sredstava za realizaciju svih dosadašnjih prava porodilja, ovim prijedlogom je izvršeno usklađivanje sa odredbama Zakona o materijalnoj podršci porodica s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, a preostala dosadašnja prava iz Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom iz oblasti zaštite porodice sa djecom su zadržana. Također, propisano je i novo pravo „dodatna novčana pomoć za nezaposlene porodilje“ kako bi porodilje koje su do sada ostvarivale pravo na novčanu pomoć u mjesečnom iznosu od 996,00 KM i dalje nastavile ostvarivati isti iznos kroz dva prava odnosno pravo na novčanu pomoć koje prema odredbama Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi 298, 65 KM i novo pravo na dodatnu novčanu pomoć čiji iznos će biti propisan posebnim propisom Vlade TK i utvrđen Odlukom Vlade TK. Osim navedenog današnjim prijedlogom izmjena i dopuna Kantonalnog zakona, za djecu sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju i djecu sa određenim teškim oboljenjima, ostavljena mogućnost da nastave ostvarivati pravo na dodatak na djecu, koji su prema odredbama dosadašnjeg propisa ostvarivali kao pravo na uvećani dječiji dodatak.